Gå till innehållet

Även extremt små doser olja i haven försämrar fiskars överlevnadschans

En ny studie som publicerats i Nature Ecology & Evolution visar att fiskars beteende störs även av extremt små doser olja i vattnet. Motsvarande några droppar olja i en swimmingpool, vilket motsvarar hur det är på många håll i världshaven, påverkar fiskarnas förmåga att undvika fiender och hitta hem.

– Vi använde oljekoncentrationer som redan finns i många industrialiserade regioner världen över – koncentrationer som varierar mellan två till fem delar per miljard, vilket motsvarar några droppar i en pool, sa fiskbiologen Jacob Johansen vid University of Texas Marine Science Institute.

LÄS ÄVEN: • Sökandet efter olja i haven drabbar djurplankton hårt

Forskarna upptäckte att även så små andelar olja i vattnet påverkar beslutsfattandet hos korallfiskar och kan vara farligt för dem och därmed också för korallreven.

Även i friska fiskpopulationer överlever i snitt mindre än tio procent av fiskarna tills de blir vuxna. De som klarar sig måste lära sig att identifiera vänner från fiender och lära sig skyddande beteende som att röra sig i grupp, minimera rörelser i öppna vatten och snabbt simma bort när fara närmar sig. I studien visade det sig att fiskar som exponerats även för små delar olja uppvisar ett mer riskfyllt beteende, även när rovfiskar är i närheten.

LÄS ÄVEN: • ”Total ekosystemkollaps” i Stora barriärrevet

Olja i vattnet ledde också till att fiskarna växte sämre, hade mindre chans att överleva och var dåliga på att hitta lämpliga livsmiljöer.

Forskningen visar även att korallrev är extra känsliga för oljeutsläpp eftersom de behöver fiskar som tar bort alger från korallerna. När olja i vattnet påverkar fiskarnas beteende drabbas korallreven hårt.

LÄS ÄVEN: • Oljeutsläppet vid Stora barriärrevet – oljan har nu nått land

– De senaste 35 åren har nästan en femtedel av världens korallrev försvunnit och hälften av de som återstår förväntas antingen försvinna eller stå under allvarliga hot de närmaste årtiondena. Trots det tillåter många regeringar oljeborrning i känsliga rev. Om en oljeläcka skulle ske, visar den här studien att det kan bli stora konsekvenser för fiskarna, för korallreven och för människor som arbetar i fiske eller turism, säger Jacob Johansen.

Källa: Science Daily

Mer att läsa