Gå till innehållet

Mängder av oljeskadade fåglar på västkusten

Erfarna fågelskådare har aldrig sett något liknande.

Det har blåst kraftigt på växtkusten den senaste tiden. Eftersom vindriktningen varit gynnsam för att blåsa in havsfåglar i Skagerrak och Kattegatt har det varit gott om fågelskådare som besökt kusten. De kunde njuta av bland annat gulnäbbad och mindre lira, stormfågel, klykstjärtad stormsvala och mängder av havssulor.

Dessvärre fick de också uppleva något betydligt tråkigare; mängder av oljeskadade fåglar.

Ola Dahlbom stod vid Kråkudden på Hönö utanför Göteborg:
– Under dagen, 7:30-14, skulle jag estimera det till ett 20-tal havssulor, 30-tal tretåiga måsar och ett par stormfåglar som uppvisade tydliga oljeskador. Detta var individer som kom tillräckligt nära för att man skulle kunna se detaljer och min gissning är att problemet är ännu mer omfattande.

Han berättar att erfarna fågelskådare på plats “aldrig sett något liknande”.
– Det var otroligt ledsamt att se så stora mängder fåglar med oljeskador, tidigare har man enligt uppgift sett enstaka fåglar under en hel höst och i lördags var det alltså ett 50-tal fåglar.

Oljeskadad stormfågel från Hovs hallar, 15 okt 2023.

David Armini, som tagit bilden här ovan, uppskattar att under ett vanligt år kan man kanske se ett tiotal fåglar sammanlagt som har oljeskador. Händelsen just nu är något helt annat.

Hundratals

Simon Carrington var också på västkusten under helgen. Under lördagen på Hönö såg han, liksom Ola och David, en hel del oljeskadade fåglar. Sammanlagt beräknar han att det kan röra sig om 100-150 drabbade individer.

– Det var en variation från mycket svagt oljeskadade med små svarta fläckar till sådana som kunde vara helt svarta på buken eller stora delar av vingarna. Många av de oljeskadade fåglarna passerade nära och kunde därmed studeras noggrant. Ett exempel var en stormfågel som var helt svart på hela buken. En liten del verkade även påtagligt påverkade då de fastnade på vissa ställen och flög runt under en längre tid. Det handlade framförallt om tretåiga måsar, havssulor och stormfåglar men även en liten del sillgrisslor och tordmular, säger Simon Carrington.

Oljeskadad stormfågel, Yttre Kattvik 15 oktober 2023.

Han har under sina år på västkusten aldrig sett något liknande. Under söndagen stod han vid Hovs hallar i nordvästra Skåne och då “blev det ännu mer påtagligt hur många fåglar som faktiskt var skadade”.

Kustbevakningen har inte hittat något oljeutsläpp

Kustbevakningen har fått in rapporter om oljeskadade fåglar, men de har inte upptäckt något oljeutsläpp än. Mattias Lindholm, pressekreterare på Kustbevakningen:
– Det verkar framför allt vara fåglar som inte lever så kustnära som drabbats. De har förts hit av starka vindar och väder. Vi har inte fått in rapporter eller upptäckt oljespill i svenska vatten. Vi har samverkansavtal med andra länder och det finns inga rapporter om oljeutsläpp i våra gemensamma rapporteringssystem.

Troligtvis har därmed oljeutsläppet skett någonstans långt borta. Men oljeutsläpp kan vara svåra att upptäcka eftersom oljan uppför sig på olika sätt.

– Oljeutsläppet behöver inte längre vara synligt. Olja kan sjunka under ytan eller slås söner och vara nästan osynlig. Det vi kan konstatera är att vi fått in rapporter om oljeskadade havslevande fåglar och att det därmed funnits olja på havsytan, men vi vet inte var och när. När det upptäcks oljeskadade fåglar till sjöss höjer vi alltid vår vaksamhet, förklarar Mattias Lindholm.

Han berättar också att även om det är många fåglar som drabbas så måste det inte vara ett stort utsläpp. Ibland dras fåglar till områden som har olja.

Det finns all anledning att fortsätta vara uppmärksam efter oljeskadade fåglar på västkusten. Både om det dyker upp fler fåglar som fortfarande kan flyga med olja i fjäderdräkten eller om de spolas upp döda eller svårt skadade längs kusten.

Mer att läsa