Ambitiöst projekt att göra London till nationalpark för att öppna ögonen för naturen

Daniel Raven-Ellison vill att hela staden London utnämns till nationalpark. Genom att få oss att se på nationalparker på ett nytt sätt hoppas han att vi kan öppna våra ögon för den natur som finns runt omkring oss och dessutom anstränga oss för att skapa mer och bibehålla vår stadsnära natur. Det rapporterar National Geographic.

Daniel Raven-Ellison menar att London är en av de mest artrika platserna i Storbritannien och att det delvis beror på att det bor så många människor där. Det skapar förutsättningar för en lång rad arter att leva på samma yta. Dessutom består staden i dagsläget av 47 procent gröna ytor, som på sina håll är ganska vilda med grävlingar, fladdermöss, hjortdjur, rödrävar och 8,4 miljoner träd.

LÄS ÄVEN: • Natur och parker viktigt vid stadsplanering om människor ska må bra

Den stadsnära naturen blir allt viktigare när över hälften av världens befolkning lever i städer och andelen ser ut att fortsätta öka. Daniel Raven-Ellison är inte heller ensam om sin idé. Timothy Beatley, stadsplanerare vid University of Virginia, leder ett nätverk av ”biofila städer”, som bland annat inkluderar städer i Nya Zeeland, Spanien, Storbritannien och USA. De jobbar för att plantera mer träd, täcka byggnader med mossor och ormbunkar, planterar växter som gynnar pollinatörer, installerar fågelvänliga fönsterpaneler och uppmuntrar invånarna att skapa trädgårdar som gynnar naturlivet. De försöker också utöka den naturhistoriska utbildningen i skolorna och få folk att upptäcka sin närmiljö i högre grad.

LÄS ÄVEN: • Mindre stress, depression och ångest med fåglar och träd vid hemmet

– Den grundläggande idén är att naturen i städer inte är ett alternativ utan helt nödvändig och leder till ett lyckligt, hälsosamt och meningsfullt liv, säger Timothy Beatley till National Geographic.

Daniel Raven-Ellison plan att göra London till nationalparkstad har fått visst stöd bland politiker, men han menar även att det kan bli mer som en nationalpark med små metoder från invånarna för att gynna växter och djur. Som exempelvis att göra trädgården lite vildare.

LÄS ÄVEN: • Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald

– Om vi ska få framtida generationer att bry sig om den vilda naturen, måste vi se till att de kan känna den mellan deras tår vid deras ytterdörr först, säger Daniel Raven-Ellison till National Geographic.

Källa: National Geographic