Gå till innehållet

Allt fler svenskar upplever klimat­förändringar

I årets Klimatbarometer från WWF framgår att allt fler som bor i Sverige påverkas och oroas av klimatförändringarna. En stor majoritet anser att politikerna borde göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna.

Medan vår regering kraftigt sänker miljöbudgeten och driver en politik som ökar utsläppen så vill en klar majoritet av svenska folket se motsatsen. Det framgår av årets Klimatbarometer från WWF.

– De senaste sju åren har vi haft flera oroväckande värmerekord och annat extremväder. Det är svårt att blunda för effekterna av klimatförändringarna som drabbar vår planet just nu. Samtidigt ser vi en politisk ovilja att lösa klimatkrisen. Klimatbarometern visar att en klar majoritet av svenskarna vill att politikerna ska göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna, det är verkligen dags för verkstad nu! säger Gustaf Lind, generalsekreterare, WWF.

Några slutsatser från årets undersökning i Klimatbarometern

  • 65 procent anser att de klimatförändringar som redan ägt rum påverkar deras liv idag.
  • 63 procent upplever extremväder (54 procent år 2017).
  • 44 procent upplever förändringar för växter och djur som en effekt av klimatförändringar (27 procent år 2017)
  • Mer än hälften tänker på klimatförändringarna varje vecka eller oftare.
  • 50 procent av allmänheten ser klimatet som det som man oroar sig mest för, efter krig, men före organiserad brottslighet.
  • 39 procent menar att de oroar sig för hur deras framtid kommer att påverkas, även denna oro har stigit (2018 var det motsvarande 34%).
  • 88 procent av den svenska allmänheten tycker det är viktigt att leva klimatsmart
  • Nästan 70 procent av de intervjuade anser att politikerna borde göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna.

– Vi ser tydligt att allt fler upplever effekter av klimatförändringarna, som extremväder eller förändringar i naturen. Det har vi inte sett tidigare på samma sätt. Tyvärr är det en helt förväntad utveckling eftersom effektern kommer fortsätta att öka och bli allt tydligare så länge utsläppen inte minskas dramatiskt. Vi genomförde undersökningen runt sportlovet och det är uppenbart att många uppmärksammat att snösäsongen blivit kortare till följd av den globala uppvärmningen. Många glaciärer krymper snabbt, inte minst i Alperna och 2023 var med bred marginal det varmaste året som någonsin uppmätts globalt. Mot den bakgrunden är det inte förvånande att sju av tio tillfrågade anser att politikerna borde göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna, säger David Mjureke, klimatexpert på WWF.

Källa: WWF och Klimatbarometern 2024

Mer att läsa