Gå till innehållet

Allt fler svenskar oroar sig för klimatkris och biologisk mångfald

Avverkning. Foto: FinlayCox143, CC BY-SA 3.0

2 av 5 oroar sig för klimatkrisen varje vecka och 1 av 3 oroar sig lika ofta för förlusten av biologisk mångfald. 98 procent av de tillfrågade oroar sig över miljön på något sätt och över 90 procent håller med om att våra politiker måste göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna. Det framgår av en ny undersökning av Kantar Sifo, som utförts på uppdrag av WWF.

För ett år sedan angav 4 av 10 att de var oroade över klimatkrisen. I årets Klimatbarometern har det ökat till 6 av 10. Även biologisk mångfald är en allt större källa till oro. Dubbelt så många anger i år att de oroas över förlusten av biologisk mångfald jämfört med i fjol.

– I år är det tydligt att covid-19 satt sina spår och fler ser samband mellan klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och pandemier. Allt fler är också villiga att ändra sina vanor, till exempel att äta mindre kött, flyga och shoppa mindre nytt för att minska sin klimatpåverkan, säger Peter Westman, tillförordnad generalsekreterare på WWF.

Detaljerad oro
Klimatbarometern visar också detaljer kring oron. Till exempel att det är stormar och extremväder, ökad mänsklig ohälsa och smältande glaciärer och havsisar som oroar flest när det gäller klimatförändringar.

Dessutom framgår att många gjort eller kommer göra förändringar i sitt sätt att leva för att minska sina ekologiska avtryck på naturen:
• 23 procent anger att de begränsar sitt köttätande eller inte äter kött alls. (11 procent i fjol) och en av tre säger att de kanske eller absolut ska äta mindre kött för att minska klimatpåverkan.
• I åldern 18-29 år är det nästan hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen som helt eller delvis begränsat sin konsumtion av kött.
• Hälften har minskat sin nykonsumtion av varor det senaste året för att minska sin klimatpåverkan. I fjol var det drygt 4 av 10.
• Fyra av tio slänger mindre mat och dryck än tidigare.
• Hälften tror att de kommer flyga något eller mycket mindre när pandemin lagt sig.
• Ungefär hälften har ändrat sitt sätt att transportera sig för att minska klimatpåverkan det senaste året.
• En av tre har ersatt bilåkande med att gå eller cykla.

Kräver politisk handling
Över 90 procent av de tillfrågade anser också att politiker måste göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna.

– I år, under Supermiljöåret, ska många viktiga politiska beslut tas. Vår undersökning visar att svenskarna vill att våra politiker ska agera kraftfullt mot klimat- och artkrisen. De kan påverka besluten både på global och EU-nivå. I Sverige har mycket bra miljö- och klimatpolitik genomförts, men mycket återstår – exempelvis när det gäller transporter, säger Ola Hansén, senior klimatexpert WWF.

Källa: WWF

Mer att läsa