Gå till innehållet

Björktrast.

Så skiljer du på trastarnas sång och läten

Att höra skillnad på trastarnas sånger och läten kommer antagligen kräva lite övning. Du tycker kanske att du känner igen koltrastens sång, men kan du egentligen skilja den från dubbeltrastens? Här kommer en guide till våra vanligaste trastar, deras läten och hur man skiljer dem åt.

Se även våra specifika guider till • fågelskådningförbiflygande fåglar • hackspettar • grön- och gråsiska • ugglor • trastar • piplärkor • kungsfåglarmesfåglar • kärrhökarörnarsparvhök/duvhök • vinterfåglar • fågelsång/fågelläten

Koltrast (Turdus merula, Common Blackbird)

Sång: Koltrastens fylliga flöjttoner kan höras även under natten och innan gryningen och är kanske en av landets vanligaste fågelsånger. För att det ska bli lättare att lära sig andra trastars sång: Lägg märke till en ganska kort strof i en lugn rytm med utdragna toner. Sången avslutas oftast med ett svagare så kallat “trast-kvitter” som består av pladdriga toner i högt tempo.

Andra läten: Har även ett tjattrande och flitigt använt varningsläte.

Björktrast (Turdus pilaris, Fieldfare)

Sång: Kanske den sämsta sångaren bland trastarna. Ett kraxande, gnisslande läte nästan helt utan melodi ofta blandat med deras lockläte. Utförs ibland i långa, tjatiga serier med ett ganska lugnt tempo. Kan möjligen förväxlas med rödvingetrastens sång, men är betydligt mindre melodiöst.

Andra läten: Har även ett lockläte som låter ganska likt sången. Hörs flitigt under flykt.

Taltrast (Turdus philomelos, Song Thrush)

Taltrast. Foto: Daniel Pettersson

Sång: Kraftig sång med många variationer, men lyssna efter 2-3 upprepningar av strofer som består av 2-3 toner. Taltrasten blandar in trast-kvitter emellanåt som även det kan upprepas. Ibland låter taltrasten som andra trastar, ibland som något du kanske aldrig hört tidigare, men det centrala i dess sång är 2-3 upprepningar av 2-3 toner. Har dessutom ett något högre tempo än koltrasten.
Andra läten: Har även ett väldigt högt och ljust flyktläte.

Dubbeltrast (Turdus viscivorus, Mistle Thrush)

Sång: Det är en viss utmaning att skilja dubbeltrastens sång från koltrastens, men ha som minnesregel att dubbeltrasten har nästan dubbelt så bråttom (lite överdrivet). Dels sjunger den sina fraser snabbare, dels har den kortare pauser mellan stroferna. Koltrastens sång är mer utdragen och den “vilar” på tonerna längre. Dubbeltrasten har något kortare strofer och brukar också skippa trast-kvittret. Sången kan uppfattas som något enformig och otålig.

Andra läten: Har även ett väldigt högt lockläte som är mer utdraget än taltrastens och ett skorrande och unikt flyktläte.

Rödvingetrast (Turdus iliacus, Redwing)

Sång: Inleder med klara, lite “kluvna” toner och avslutar med trast-kvitter. Det är de inledande tonerna som är lättast att känna igen och höra. De kan innehålla “rullande r” enligt somliga och är oftast klara och ljudliga. Trastkvittret kan däremot variera en del och vara ganska tyst. Rödvingetrasten är känd för att ha lite olika dialekter på olika håll i landet, men har alltid en tvådelade sång mellan några klara tydliga flöjttoner som låter likadant varje gång, följt av försiktigt trast-kvitter.

Andra läten: Har även ett koltrastliknande varningsläte.

Läs mer:
• Vår guide till fågelsång och fågelläten.
• Vår guide till ugglelyssning
• Vår guide till piplärkorna

Källor: “Fågelguiden”, “Tättingläten”, “Sångfåglar med Ingvar Storm” och “Fåglar i Sverige”

Mer att läsa