Gå till innehållet

Brun kärrhök.

Så ser du skillnad på brun kärrhök, blå kärrhök, ängshök och stäpphök

Kärrhökar (brun kärrhök, blå kärrhök, ängshök och stäpphök) skiljer sig från de flesta andra rovfåglar genom att ha ganska långa vingar och smala stjärtar. De är mindre än örnarna (guide här), men större och mer långvingade än sparv- och duvhök (guide här). 

Se även våra specifika guider till • fågelskådningförbiflygande fåglar • hackspettar • grön- och gråsiska • ugglor • trastar • piplärkor • kungsfåglarmesfåglar • kärrhökarörnarsparvhök/duvhök • vinterfåglar • fågelsång/fågelläten

Lite förenklat kan man säga att under sommarhalvåret är brun kärrhök vanligare i södra Sverige och blå kärrhök i norra Sverige. Under vinterhalvåret är det så gott som enbart den blå kärrhöken som ses i Sverige. Ängshök ses framför allt i sydöstra delarna av landet under sommarmånaderna medan enstaka stäpphökar framför allt passerar landet i april-maj och september-oktober. Tänk dock på att detta endast är riktlinjer och en hjälp på traven. Fåglar känner, som bekant, inga gränser.

Förutom att de har långa vingar och långa stjärtar flyger kärrhökarna ofta lågt över marken i jakt på byten. De har en ganska lugn flygstil med några vingslag följt av glidflykt och ses ofta över vasshav, ängsmarker och åkrar. Att se skillnad på dem kräver en del övning och de har dessutom flera olika dräkter som man behöver lära sig för att vara säker. En viktig sak att titta efter när det gäller kärrhökar är att räkna “fingrarna” (handpennorna) i vingarna. Brun kärrhök och blå kärrhök har fem fingrar medan ängshök och stäpphök bara har fyra. Antalet fingrar kan dock vara väldigt svårt att avgöra med säkerhet om man inte har ett fotografi att utgå ifrån.

Brun kärrhök

Namnet stämmer bra på honorna. De är typiska med nästan helt brun fjäderdräkt och ett gulaktigt huvud och lite ljusgula partier på vingarnas framkant, men hanarna är inte speciellt bruna. Istället är de karaktäristiskt blå/grå, svarta och bruna. Inga andra kärrhökar liknar de vuxna bruna kärrhökarna. Därför är det smart att lära sig dem först så att du snabbt kan artbestämma de enklaste kandidaterna.

Brun kärrhök-hona. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Brun kärrhök-hane. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Brun kärrhök-hane från ovan. Foto: Erik Hansson

Brun kärrhök-hane. Foto: Tomas Lundquist http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-tomas-lundquist/

Blå kärrhök

Nu blir det lite krångligare. Alla dräkter hos blå kärrhök påminner om andra kärrhökar. Det du ska hålla koll efter är att de ska ha fem fingrar (bredare vingar) och att de vuxna hanarna har en mörk bakkant på vingen, framför allt tydlig på vingens undersida, och ganska stora mörka fält längst ut på vingspetsarna.

Blå kärrhök. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Blå kärrhök. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Blå kärrhök. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Ängshök

Ses framför allt på Öland och Gotland, men även i Skåne, Blekinge och Småland, men kan såklart dyka upp på andra ställen också. Den mest långvingade och slankaste av kärrhökarna, vilket även gäller stjärten. Det är även den av arterna som har den lättaste och mest graciösa flykten.

Ängshök. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Ängshök. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Ängshök, hona. Foto: Christer Pettersson http://www.chrilleonline.se/

Ung ängshök. Foto: Christer Pettersson http://www.chrilleonline.se/

Stäpphök

Ses framför allt i Sverige under genomflytt i april-maj och på hösten. Hanarna är relativt enkla att särskilja, men honor och ungfåglar kräver nästan god erfarenhet, riktigt bra observation och/eller bilder.

Stäpphök hane. Foto: Anders Blomdahl http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-anders-blomdahl/

Stäpphök hona. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Stäpphök ung. Foto: Anders Blomdahl http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-anders-blomdahl/

Källor: Fågelguiden och Rovfåglar i Europa

Tack till Johannes Rydström för hjälp med artikeln.

Mer att läsa