Gå till innehållet

WHO varnar för fågel­influensan som fortsätter sprida sig

Världshälsoorganisationen har gått ut med att fågelinfluensan, som även i år slår hårt mot djurpopulationer, utgör ett hot även mot människor.

I Sverige har fågelinfluensan redan orsakat tusentals fåglars död och varje vecka kommer rapporter om nya misstänkta och konstaterade fall från olika håll i landet. Senast bland annat från Mönsterås, olika platser i Skåne och Västmanland.

Nu har även Världshälsoorganisationen (WHO) tillsammans med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världsorganisationen för djurhälsa for Animal Health (WOAH) gått ut med en gemensam varning om att utbrottet utgör ett hot även mot människor och att det krävs samarbeten mellan länder för att skydda både människor och andra djur.

– Det har nyligen skett ett paradigmskifte inom ekologin och epidemiologin för fågelinfluensa, vilket har ökat den globala oron eftersom sjukdomen spridit sig till nya geografiska områden och orsakat ovanliga dödsfall bland vilda fåglar samt en alarmerande ökning av fall hos däggdjur, säger Dr Gregorio Torres, chef för den vetenskapliga avdelningen vid WOAH.

Även människor har insjuknat

Namnet till trots smittar inte fågelinfluensan enbart fåglar. Det har konstaterats åtta fall hos människor sedan december 2021 och det är stor risk för att smittade blir svårt sjuka eller dör. Hittills har det inte kunnat konstateras att smittan kan spridas mellan två människor, men WHO uppmanar till vaksamhet kring att det kan ske.

Risken för smitta ökar också när viruset sprider sig mellan olika däggdjur, som är genetiskt närmare människor än vad fåglar är. Hittills har smittan spritts mellan exempelvis mink, utter, tamkatt, gråsäl, tumlare och rödräv. Enbart under 2022 dödades eller dog hela 131 miljoner tamhöns i bur av viruset. 2023 har ytterligare 14 länder rapporterat om utbrott.

I Finland har det nyligen konstaterats fågelinfluensa bland fjällrävar i bur som föds upp för att bli päls.

Läs även

Fågelinfluensan fortsätter sprida sig till nya områden
• Minst 50 000 vilda fåglar döda i sjukdom
• Sjukdomsläget för Sveriges vilda djur 2022
• Utbrottet av fågelinfluensa 2022 det största i modern tid
• Tumlare smittad av fågelinfluensa

Källa: WHO

Mer att läsa