Gå till innehållet

Vetenskaps­akademien: Hotet mot den biologiska mångfalden behöver lyftas

I en ny populärvetenskaplig skrift tar Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) upp vikten av den biologiska mångfalden och vilka hot den står inför.

Skriften “Vetenskapen säger” om biologisk mångfald och evolution har författats av ledamöter i KVA och inbjudna experter och tillsammans har de sammanfattat den samlade vetenskapliga litteraturen. Deras slutsats om vad som behöver göras är tydlig:

För att vända den i dag mycket negativa trenden av snabba förluster av arter och lokala bestånd av arter, behövs stora och skyndsamma samhällsförändringar. Dessa förändringar måste innefatta livsstilsförändringar för den del av jordens befolkning som i dag lever långt utanför de gränser planeten klarar av på lång sikt.

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) om biologisk mångfald

Kerstin Johannesson, ledamot av Vetenskapsakademien, och en av författarna till skriften, säger i en intervju med KVA att hon tycker att det är på tiden att frågan om biologisk mångfald får mer uppmärksamhet.

– Klimatfrågan har fått väldigt stor uppmärksamhet på senare tid medan den biologiska mångfalden har hamnat lite i skymundan trots att de två frågorna är intimt förknippade med varandra. Den biologiska mångfalden hotas i hög grad av klimatförändringarna.

I “Vetenskapen säger – om biologisk mångfald och evolution” skriver forskarna bland annat om den evolutionära utvecklingen när insekter allt mer tog över som den artrikaste gruppen i världen och hur de nu utgör en viktig bas för den biologiska mångfalden. Men även om mänskligheten beskrivit ungefär 1 miljon insektsarter så räknar man med att det bara är drygt hälften av de insektsarter som finns i världen och studier vid Station Linné på Öland visar att vi kanske underskattar mängden ytterligare.

Antalet beskrivna arter inom olika organismgrupper och en uppskattning av antal obeskrivna arter inom dessa grupper.

Jämfört med svampar, bakterier och virus är dock insekter relativt välkända. Vi känner bara till någon ynka procent av de svampar, bakterier och virus som finns i världen.

Inte bara för naturälskare

Den biologiska mångfalden är inte enbart en fråga för naturvänner som bryr sig om arterna i närheten. Den ger också en lång rad fördelar för mänskligheten.

Direkta fördelar för mänskligheten med biologisk mångfald

• Mat, mediciner, byggnadsmaterial och växtfibrer
• Pollinering
• Kretslopp av viktiga näringsämnen
• Klimatreglering
• Vattenrening och luftrening
• Mindre erosion
• Friluftsliv och turism
• Förslag på smarta lösningar (biomimik)
• Framtida användningar (viktiga gener, nya mediciner med mera)

Källa: “Vetenskapen säger”

Även om det är mycket vi inte vet om enskilda arter så vet vi dels vilka många fördelar det finns med en hög biologisk mångfald. Studier har också visat vad som är de största hoten, här nämnda i ordning över hur allvarliga de är; förlust av livsmiljöer, direkt exploatering av arter (exempelvis jakt och fiske), klimatförändringar, föroreningar, invasiva främmande arter och sjukdomar.

Slutsatsen i skriften är med andra ord att den biologiska mångfalden ger mänskligheten väldigt mycket, men att vi själva utgör det största hotet mot det vi är beroende av.

– Naturen klarar sig utan biologisk mångfald. Det har hänt flera gånger förut att ett stort antal arter dött ut i samband med katastrofer som asteroidnedslag eller omfattande vulkanutbrott, och naturen återhämtar sig igen. Det är vi människor som drar det kortaste strået. Vi är väldigt beroende av det den biologiska mångfalden ger oss, säger Kerstin Johannesson till KVA.

Läs även

Förlust av biologisk mångfald långt värre än man trott
• Världens däggdjur består numera nästan enbart av människor och boskap
• Vilda djur utgör bara 4% av alla däggdjur – resten är boskap och människor
• Ny rapport visar kraftig nedgång för världens djur
• Två av tre rovfiskar borta sedan 1900-talet
• 70 insektsforskare varnar för klimatkrisens konsekvenser
• Intensivt jordbruk och uppvärmningen har halverat antalet insekter

Källor: “Vetenskapen säger” och KVA

Mer att läsa