Gå till innehållet

Två av tre rovfiskar borta sedan 1900-talet

Tonfisk. Källa: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration

Tonfisk. Källa: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration

I en ny stor studie har forskare gått igenom över 200 modeller för näringskedjor i haven som inkluderade över 3000 arter. Deras slutsats är att sedan 1900-talet har antalet rovfiskar minskat med två tredjedelar. Dessutom har en majoritet av förändringen skett sedan 1970-talet och minskningstakten går allt snabbare.

Anledningen är att vi människor föredrar att äta rovfiskar så som tonfisk, havsaborrar, svärdfisk och hajar framför fiskar som hittas längre ner i näringskedjan, till exempel sardiner och ansjovis. Detta system kallas ibland för att “fishing down the food web” (ungefär “fiska nedåt i näringsväven”) och märks tydligt på att mellan 11 och 24 procent av rovfiskarna är utrotningshotade. Detta får inte bara konsekvenser för fisket utanför för hela ekosystem i haven.

Vi har skrivit om skräckologi och kaskadeffekter tidigare och när det gäller rovfiskar har forskare till exempel upptäckt att deras bytesdjur äter upp brunalger så att de biologiskt och ekonomiskt viktiga algskogarna försvinner i haven och orsakar stora förändringar till befintliga ekosystem.

– Rovdjur är viktiga för att bibehålla fungerande ekosystem och där populationer av större fiskar kollapsat har det tagit många årtionden innan ekosystemen återhämtat sig, berättar Villy Christensen, huvudförfattare till forskningsrapporten.

I framtiden räknar forskarna bakom studien med att antalet rovfiskar kommer fortsätta minska, men att populationerna av deras bytesfiskar ökar. Det kommer med andra ord finnas fisk även i framtiden, men troligen inte lika mycket och framför allt mindre fiskarter som i dagsläget inte är lika åtråvärda som matfisk.

Enligt FN-organet Food and Agriculture Organization (FAO) var nästan 30 procent av alla fiskbestånd överfiskade 2011, jämfört med tio procent år 1974.

Källa: Scientific America och rapporten “A century of fish biomass decline in the ocean

Mer att läsa