Gå till innehållet

Världens däggdjur består numera nästan enbart av människor och boskap

Om man räknar ihop vikten av varenda däggdjur som lever på vår planet just nu så väger människor, våra husdjur och boskap hela 30 gånger mer än vartenda vilt landlevande däggdjur. Det visar en ny studie.

2018 kom en studie som visade att vilda djur bara utgör 4 procent av alla däggdjur – resten är boskap och människor. Nu har några av forskarna bakom studien tagit uträkningarna ett steg längre och presenterar nya detaljer.

Forskarna har fokuserat enbart på däggdjur och deras vikt – biomassa. Så alla vikter i den här artikeln exkluderar exempelvis fiskar, fåglar och insekter. Studien kom fram till att världens alla boskap nu väger hela 630 miljoner ton. Det är 30 gånger mer än alla vilda landlevande däggdjur och 15 gånger så mycket som alla marina däggdjur. Alla valar väger till exempel tillsammans “bara” 31 miljoner ton. Enbart grisar som hålls i matproduktion väger nästan dubbelt så mycket som alla vilda landdäggdjur och mänskligheten väger tio gånger mer än resterande däggdjur på land.

– Den här studien är ett försök att se helheten. Den fantastiska mångfalden av däggdjursarter döljer de dramatiska förändringar som vår planet genomgår. Den globala fördelningen av biomassa avslöjar kvantifierbara bevis för en verklighet som annars kan vara svår att förstå: Den avslöjar mänsklighetens och boskapens dominans över de mycket mindre populationerna av återstående vilda däggdjur, förklarar studiens författare Ron Milo.

Även bland de vilda djuren påverkar mänskligheten

Av de vilda djuren på land är det vitsvanshjorten som har den överlägset största biomassan, följt av vildsvin och afrikansk elefant. Flera andra däggdjursarter som finns i Sverige hittas också på topplistan, som älg, kronhjort och rådjur.

Landlevande däggdjur med störst biomassa

PlatsArtBiomassa (Mt)Antal (M)
1Vitsvanshjort2,745
2Vildsvin1,930
3Afrikansk svannelefant1,30,5
4Grå jättekänguru0,620
5Svartsvanshjort0,57
6Europeisk älg0,51,5
7Kronhjort0,52
8Rådjur0,420
9Röd jättekänguru0,410
10Vårtsvin0,35
Källa: PNAS

– Vissa vilda landdäggdjursarter trivs i människodominerade miljöer. Några av de arter som står för den största massan på land, inklusive vitsvanshjort och vildsvin, betraktas som skadedjur och skjuts regelbundet på vissa platser. Förutom den tydliga dominansen av domesticerade däggdjur och människor över vilda landdäggdjur, belyser detta vilken dominans människoassocierade däggdjur har över vilda djur, skriver forskarna.

Gnagare väger mer än elefanter

Rovdjuren utgör bara 3 procent av biomassa på land medan klövdjuren står för hela 49 procent och världens gnagare tillsammans väger dubbelt så mycket som alla elefanter (16 respektive 8 procent).

Forskarna tar också upp fladdermöss som ett intressant exempel. De 1 200 arterna av fladdermöss i världen utgör en femtedel av alla landlevande däggdjur och två tredjedelar av antalet individer. Men de står bara för tio procent av biomassan hos landlevande däggdjur.

Till havs är det sillval som toppar listan (8 miljoner ton, 100 000 individer) följt av kaskelot (7 miljoner ton, 400 000 individer) och knölval (4 miljoner ton, 100 000 individer).

Läs även

Källor: Weizmann och PNAS

Mer att läsa