Gå till innehållet

Förlust av biologisk mångfald långt värre än man trott

En genomgång av över 71 000 djurarter från hela världen visar att massutdöendet kraftigt underskattats och att även många arter som bedöms som livskraftiga minskar i antal.

Forskarna vid Queen’s University Belfast anser att deras genomgång är den mest omfattande som gjorts hittills eftersom de inte bara baserat sina studier på Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlista utan gjort egna analyser av djurpopulationer.

Deras resultat är alarmerande. 48 procent av de över 71 000 djurarterna som forskarna gick igenom minskar i antal. För vissa artgrupper är andelen ännu högre. Bara 3 procent av arterna ökar i antal. Dessutom upptäckte forskarna att 33 procent av arterna som IUCN klassar som “icke-hotade” (internationellt rödlistade som “nära hotade”(NT) eller “livskraftig”(LC)) minskar i antal. Bland de “nära hotade” arterna minskar ungefär 81 procent och även bland de som anses “livskraftiga” uppgår minskningen till cirka 27 procent.

Vänster: Procentuell andel av arterna per grupp som har minskande, stabila, ökande eller okända/ej bedömda (NA) populationstrender. Höger: Som till vänster, men uppdelat i hur hotade arterna är.

Att arter minskar i antal och riskerar att dö ut är ett hot mot den biologiska mångfalden och därmed också mot ekosystemen som vi är beroende av för matproduktionen, minskad sjukdomsspridning och den globala ekonomin.

– Den här nya studien och metoden med en global analys ger en tydligare bild av hur hotad den biologiska mångfalden är. Vårt arbete är en drastisk varning för krisens omfattning. Den har redan förödande effekter på naturens stabilitet som helhet och på människors hälsa och välbefinnande, säger Daniel Pincheira-Donoso, föreläsare i evolutionsbiologi och makroekologi vid Queen’s University Belfast och medförfattare till studien.

I sin slutsats skriver forskarna att deras resultat är mycket oroande eftersom det visar en faktisk förlust av biologisk mångfald. De påpekar också att mänsklig verksamhet försämrar naturområden i en sådan hastighet att antalet populationer som kollapsar är betydligt högre än antalet arter som anpassar sig och “hinner ikapp” dessa snabba förändringar. Utrotningshastigheten av arter är ungefär 1 000 till 10 000 gånger högre än normalt genom historien.

Läs även

Världens däggdjur består numera nästan enbart av människor och boskap
Vilda djur utgör bara 4% av alla däggdjur – resten är boskap och människor
Ny rapport visar kraftig nedgång för världens djur
Två av tre rovfiskar borta sedan 1900-talet
70 insektsforskare varnar för klimatkrisens konsekvenser
Intensivt jordbruk och uppvärmningen har halverat antalet insekter

Källor: Biological Review och Queen’s University Belfast

Mer att läsa