Gå till innehållet

Världens största ekodukt är snart klar

I USA byggs just nu världens största ekodukt för att djur säkert ska kunna ta sig över en fyrfilig motorväg och därmed också göra något åt det stora problemet med viltolyckor.

I Sverige fortsätter antalet viltolyckor slå nya rekord. Enligt officiell statistik blev över 68 000 djur påkörda i trafiken 2023. Det orsakar, förutom stort lidande för både djur och trafikanter, även stora kostnader för samhället. Ett sätt att minska risken för olyckor med vilda djur är vägtunnlar för djur – det har visat sig vara både effektivt och ekonomiskt lönsamma i tidigare studier.

En annan lösning är att bygga en ekodukt, som en djurbro, över vägen. Det ska göras i Kalifornien i USA, ett land som har över en miljon trafikolyckor med djur årligen, vilket resulterar i 200 dödsfall och 26 000 skador, rapporterar Smithsonian.

Ny djurbro i Los Angeles för att rädda hotade arter

Den aktuella bron, kallad Wallis Annenberg Wildlife Crossing, kommer stå klar 2025 och är då ungefär 70 meter lång över åtta filer av Highway 101. Själva bron kommer förses med mer än en miljon vilda, inhemska växtplantor, insamlade i omgivningen, för att göras tilltalande för djurlivet. Det kommer även planteras träd och andra växter på flera hektar runt bron.

Bron, som finansieras av både privata och allmänna medel, kostar nästan 1 miljard kronor och förväntas gynna puma, rödlo, ödlor, prärievargar, ormar och många andra djur. Särskilt viktigt anses bron vara för pumorna i området. De har drabbats av att vägar hindrar dem från att röra sig fritt och säkert i sina revir som kan vara 150 kvadratkilometer stora.

Pumorna i området är dessutom hårt drabbade av inavel eftersom det är så svårt för dem att röra sig i landskapet. De träffa därmed inte individer från andra delar av landet och parar sig istället med nära släktingar. Inavlade djur har en ökad risk för att få dålig hälsa. Det finns till och med en risk för att pumorna i området kommer dö ut under vår livstid om inte den genetiska variationen ökar, enligt experterna som varit involverade i brobygget. Ett sätt att förbättra situationen är att möjliggöra för pumorna att kunna röra sig över motorvägen utan att riskera att bli överkörda.

Källor: Smithsonian och Los Angeles Times

Mer att läsa