Gå till innehållet

Faunapassager kan även vara ekonomiskt lönsamma

Viltpassage/ekodukt i Estland. Foto: Sillerkiil, CC BY-SA 4.0

Att se till att djur har säkra vägar över eller under bilvägar är inte bara viktigt för deras överlevnad. Det är också en besparing för samhället.

Mänsklighetens bilvägar skär genom landskapet och skapar barriärer som kan vara svåra eller farliga för djur att passera. Det gör att de får svårare att träffas under parningen och begränsar deras möjligheter att sprida sig i landskapet. Därför är faunapassager, även kallade viltpassager eller ekodukter viktiga insatser för biologisk mångfald och studier från bland annat FloridaAustralien, Kanada och Mexiko visar att de är effektiva. De minskar kraftigt antalet olyckor och sparar därmed både liv för människor och andra djur. Rob Ament, ansvarig för vägekologi vid Western Transportation Institute (WTI) på Montana State University, säger till National Geographic att de kan minska kollisionerna med 85-95 procent. Det är därför de blir allt populärare världen över.

Allt fler viltolyckor i Sverige

I Sverige ökar antalet påkörda vilda djur kraftigt. Under 2018-2020 skedde över 188 000 så kallade viltolyckor (nästan 140 000 av dem var med rådjur) och 2021 slogs nytt rekord med 65 372 viltolyckor i Sverige. Det kan jämföras med treårsperioden 2010-2012 då det “bara” inträffade nästan 134 000 olyckor. En ökning med 40 procent på bara åtta år. Många av olyckorna har orsakat skador både på de påkörda djuren och på de som färdas i bilen och i snitt kostar enbart reparationerna av bilarna 32 500 kronor enligt försäkringsbolaget If. Det innebär kostnader på över 2 miljarder kronor per år (2018-2020). Därtill kommer ytterligare kostnader för samhället om exempelvis människor skadas.

Trafikverket anser att trafikolyckorna skulle kunna halveras de kommande tio åren genom att komplettera stängsel runt vägarna med att bygga 30 ekodukter, 300 faunaportar/faunabroar och 300 viltvarningssystem för väg och järnväg. Det skulle kosta tolv miljarder kronor under 2022-2033. Men Trafikverket får i Nationell plan för transportinfrastrukturen enbart finansiering till 13 procent av åtgärdsbehoven. Det kommer räcka till åtgärder för nybyggnation av cirka 20 faunabroar/faunaportar, 5 passager med viltvarning och 2 ekodukter enligt Trafikverket.

Det är inte bara Trafikverket som räknat på att ekodukter och faunapassager är efftektiva och ekonomiskt lönsamma. Det visar även en studie från Kanada.

Källor: National Geographic,

Mer att läsa