Gå till innehållet

Märklig, vanlig kattparasit kan försämra äldre människors hälsa

Parasiten Toxoplasma gondii hittas hos många tamkatter och har en märklig påverkan på möss. Nu visar nya studier att det verkar finnas ett samband mellan parasiten och skörhet på äldre dagar hos människor.

Toxoplasma gondii (T. gondii) är kanske mest känd för dess bisarra påverkan på möss. Parasiten kan nämligen nästan enbart föröka sig i matsmältningsorganet hos katter. För att öka möjligheterna att hamna i denna miljö påverkar parasiten beteendet hos möss så att de tappar sin naturliga rädsla för katter och dessutom blir attraherade av kattkiss. Mössen blir därmed lätta byten för katter och parasiten hamnar i matsmältningsorganen där den kan föröka sig.

Men T. gondii kan även överleva i människor och det har visat sig att nästan var femte person i Sverige bär på smittan. I vissa länder är så många som 65 procent smittade och många bär parasiten hela livet utan att veta om det. Den kapslar nämligen in sig i musklerna, hjärnan och andra organ. Där kan parasiten ligga vilande i många år, oftast utan att orsaka några problem för värddjuret.

Farlig för gravida och folk med nedsatt immunförsvar

Men nya studier visar att Toxoplasma gondii inte bara verkar påverka möss utan även har en viss påverkan på människor. De flesta får endast lätta symptom, men för personer med nedsatt immunförsvar och för ofödda foster kan parasiten vara livshotande, enligt Stockholms universitet. Studier har också visat att psykiska sjukdomar, som schizofreni, depression och ångestsyndrom är vanligare hos personer som bär på parasiten. Andra studier har visat en påverkan på människor som påminner om hur parasiten påverkar möss – att den infekterade blir mer utåtriktad och risktagande. Det har också visats att schimpanser med parasiten lockas av lukten från leopardens urin, vilket ökar risken för att de ska bli byten och därmed att T. gondii hamnar i leopardens matsmältningssystem.

Toxoplasma gondii kan överleva i andra djur, men det är hos katter som parasiten förökar sig genom att lägga ägg i katternas tarmar, vilket sedan följer med i avföringen. Människor smittas oftast när de kommer i kontakt med dessa ägg, via kattlådor, förorenat vatten eller genom att äta otillräckligt tillagat kött som bär på parasiten. De flesta märker aldrig att de bär på parasiten.

Samband mellan parasiten och skörhet hos äldre

Nu har en ny studie från University of Colorado undersökt 601 personer över 65 år i Spanien och Portugal. De fann att 67 procent av dem hade antikroppar mot Toxoplasma gondii i blodet och därmed hade en latent infektion. Av de som hade höga halter antikroppar, och som därmed drabbats av flera eller större infektioner, var betydligt fler personer “sköra”, vilket visade sig som oavsiktlig viktminskning, trötthet, förlust av kognitiv skärpa och andra tecken på försämrad hälsa.

– Vi tänker ofta på T. gondii-infektion som relativt symptomfri, men den här studien visar att den för vissa människor kan få betydande hälsokonsekvenser senare, säger medförfattaren Christopher Lowry, professor vid University of Colorado.

Författarna bakom studien påpekar att den inte bevisar att exponering för T. gondii orsakar skörhet, utan snarare identifierar ett övertygande samband. Det skulle till exempel kunna vara så att parasiten förvärrar inflammation som redan uppstår med åldrande. Forskarna utesluter inte heller att T. gondii kan ha viss positiv påverkan på hälsan.

Råd för att minska smittorisk

I dagsläget anser forskarna att gravida och personer med nedsatt immunförsvar bör försöka vidta vissa åtgärder för att undvika infektion.

Allmänna råd för att undvika infektion

  • Byta i kattlådan dagligen och tvätta händerna efteråt.
  • Undvik att äta otillräckligt tillagat kött.
  • Skölj frukt och grönsaker.

Råd till gravida och personer med nedsatt immunförsvar

  • Undvik om möjligt att byta i kattlåda eftersom T. gondii kan orsaka allvarliga problem för fostret.
  • Håll katter inomhus.
  • Undvik hemlösa katter.

Läs även

Bisarr parasit förändrar möss för att föröka sig i katter
Parasiten som ger snäckor pulserande horn i ögonen
• Grå ekorrar smittar röda ekorrar med mask som ändrar deras personlighet
• Bivarg – insekten som gör bin till levande föda

Källor: The Journals of Gerontology och University of Colorado

Mer att läsa