Gå till innehållet

Undersökning visar stor oro för Östersjön

Vad är egentligen de största hoten mot Östersjön? Det fick finländare svara på i en enkät och de visade sig ha ganska bra koll på vissa hot och sämre på andra, men de förenades i en stor oro för vårt gemensamma hav.

Det är John Nurminens Stiftelse och Finlands Sjöhistoriska Museum som beställt enkäten för att se hur finländarnas kunskap om Östersjön stämmer överens med verkligheten. En majoritet av de svarande är klart bekymrade över Östersjöns tillstånd och ser det som ett förorenat hav. 83 procent ser också övergödningen som ett stort eller ganska stort hot mot vårt hav. Det är en bild som delas av forskare.

– Allt fler områden i Östersjön drabbas av övergödning, det vill säga en ökad tillväxt av fytoplankton som alger och cyanobakterier, till följd av läckage av närsalter från land. I Östersjön är idag en yta lika stor som Danmark helt syrefri under 80 meters djup, säger Astrid Hylén, författare till en avhandling från Göteborgs universitet om ämnet.

Däremot överskattar många svarande hotet från nedskräpningen enligt Annamari Arrakoski-Engardt, verkställande direktör för John Nurminens Stiftelse:

– Det är bra att finländarna ser övergödningen på grund av alltför stora mängder näringsämnen som ett problem som hotar Östersjön. Nedskräpning är också ett stort problem, särskilt i världshaven, och bilder av stora ansamlingar av avfall har visats även i medierna i Finland. Nedskräpningen i Östersjön är dock inte ett problem av samma omfattning.

Alf Norkko, Östersjöprofessor vid Helsingfors universitet, berättar för HBL att övergödningen utan tvivel är det största hotet mot Östersjön. Han håller med om att nedskräpningen förvisso också behöver bekämpas, men är i jämförelse med övergödningen ett mindre problem. Han menar dock att hotet från klimatförändringar underskattas av finländarna i undersökningen (enbart 30 procent ser det som ett hot):
– Kraftigare nederbörd och mildare vintrar ökar tillrinningen av näringsämnen från åkrarna, och samtidigt försvårar stigande havstemperaturer för livet i Östersjön. Kombinationen av klimatförändringarna och övergödningen är en duo som tillsammans utgör det största hotet mot Östersjön.

2021 gick 120 havsexperter ut med en gemensam varning om att haven påverkas av klimatförändringarna alamerande fort och med flera allvarliga effekter som ses världen över.

Läs även

Sveriges unika fågelö med välövervakade fåglar
Fortsatt försämring av Östersjöns syresituation
Skördad vass minskar risk för övergödning
• Omfattande och välkänt fusk i fisket tillåts fortsätta
• Krisen för strömming bekräftad i ny studie
• 120 havsexperter: Akut behov av åtgärder
• Världens hav allt syrefattigare
• Allt magrare rovfiskar och sälar i Östersjön

Källa: John Nurminens Stiftelse och HBL

Mer att läsa