Gå till innehållet

120 havsexperter: Akut behov av åtgärder

Ostersjon. Foto: Erik Hansson

Över 120 forskare och experter från 30 europeiska institutioner har publicerat en ny rapport om hur haven påverkas av klimatförändringarna. De fann att allt fler allvarliga effekter ses världen över och att uppvärmningen går alarmerande fort.

– Klimatförändringar, föroreningar och överutnyttjande sätter tidigare oöverträffad press på havet och det finns ett akut behov av hållbara åtgärder för styrning, anpassning och förvaltning för att säkra de olika ekosystemtjänster som havet erbjuder för människors välbefinnande, säger rapportens ordförande Karina von Schuckmann, vid Mercator Ocean International.

Det är en mörk bild som målas upp i den 185 sidor långa “Ocean State Report 5”:

• Arktis isnivå befinner sig på rekordlåga nivåer och har under sommaren minskat med i snitt 13 procent per årtionde sedan 1979.

• Uppvärmningen av Norra Ishavet bidrar med nästan 4 procent av den totala havsuppvärmningen i världen.

• I Barents hav har istjockleken minskat med i snitt 90 procent.

• Kraftigt varierade temperaturer har gjort fångsten av allt från krabbor till havsabborre opålitligt i Nordsjön.

• Översvämningar runt Medelhavet blir allt vanligare. Dessutom har temperaturen och salthalten i Medelhavet ökat snabbt.

• Havsnivån i världen ökar i snitt med 3,1 mm per år. För Östersjön är ökningen 4,5 mm.

• Havstemperaturen globalt har ökat med i snitt 0,015 celsius per år mellan 1993 och 2019. Det innebär en ökning med ungefär 0,4 grader enbart sedan 1993.

• I Östersjön och Medelhavet är temperaturökningen mer än dubbelt så stor (0,036 grader per år).

• 2019 upptäcktes ovanliga havsnivåer och extrema vågor i Bottniska viken.

Forskarna summerar i rapporten vad de anser behövs i framtiden så här:

– Budskapet är tydligt: det krävs förbättrad samordning och ökat engagemang för havsforskning, observationer och data. Det behövs också en havsförvaltning baserad på sund vetenskaplig grund så att hållbara och motståndskraftiga förvaltningsmetoder kan implementeras.

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Källor: Ocean State Report 5, Taylor & Francis Group och Journal of Operational Oceanography

Mer att läsa