Gå till innehållet

Världens hav allt syrefattigare

Trålare. Arkivfoto (blurrat namn): Christof46, CC BY-SA 4.0.

Klimatkrisen kväver världens hav. Om knappt 60 år kan över 72 procent av världens hav ha så dåligt med syre att det kan påverka de marina ekosystemen i hela världen.

Redan idag minskar syrehalten i världens hav i “onaturliga nivåer” och 2021 passerades ett kritiskt läge i det skikt i havet som rymmer störst andel fiskar, enligt en ny studie från Shanghai Jiao Tong University och East China Normal University. Det kan få stora konsekvenser för framtidens marina ekosystem och fiske.

Enligt forskarnas beräkningar kommer över 72 procent av världens hav lida brist på syre till år 2080 på 200-1 000 meters djup. Det beror på den globala upphettningen som gör att vattnet blir allt varmare och därmed innehåller allt mindre syre.

– Mänskligheten förändrar för närvarande den näringsbalansen i det största ekosystemet på planeten med helt okända konsekvenser för marina ekosystem. Det kan visa sig i kraftiga förändringar i havens förmåga att tillgodose världens viktiga fiskenäringar, säger Matthew Long, oceanograf vid NCAR, som inte var involverad i studien.

Forskarna räknade på två olika scenarion – antingen fortsätter mänskligheten med stora utsläpp eller så minskas de väsentligt. I det sistnämnda fallet börjar kvävandet av världshaven 20 år senare än vid höga utsläpp. Med kraftiga insatser kan mänskligheten åtminstone fördröja en ofrånkomlig försämring av den globala marina miljön. För haven närmst polerna kommer dock effekterna bli starkare än närmare ekvatorn.

Källor: American Geophysical Union och Geophysical Research Letters

Mer att läsa