Gå till innehållet

Torkan i Sverige oroar jordbrukare och skogsägare

Oron växer för att 2023 kommer bli lika torrt som 2018.

Efter en lång period med väldigt lite nederbörd bedömer SMHI nu risken för skogsbrand som stor till extremt stor i södra Sverige. Det råder eldningsförbud i stora delar av landet.

Torkan oroar skogsägare som P4 Uppland pratat med. Det är helt enkelt för torrt att avverka på flera håll nu. Skogsägaren Eric Lundin säger till radiokanalen att det slår gnistor när han kör med maskinen just nu och efter branden i Västmanland är det ingen som vill ta risken att starta en liknande brand eftersom maskinföraren kan hållas ansvarig. Torka gör också träd stressade och mer mottagliga mot exempelvis barkborrar.

“Kriserna kommer för tätt”

Även hos landets bönder är oron stor. Sveriges Radio rapporterar om att torkan redan är ett problem på vissa håll i landet och att det skulle kunna bli en liknande torka som under 2018. I Blekinge, som är bland de värst drabbade områdena, tror lantbrukaren Viktor Thorsell att 60-70 procent av skörden kommer att förgås om det inte kommer regn snart, rapporterar P4 Blekinge.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har startat krisgrupper som ska stötta drabbade lantbrukare både psykiskt och ekonomiskt.
– Kriserna kommer för tätt helt enkelt. Det här är inte längre något som händer med något decenniums mellanrum. Om kriserna kommer så här tätt måste vi börja tänka på ett nytt sätt, säger Markus Hoffman, ansvarig för mark, vatten och hållbarhetsfrågor på LRF, till Sveriges Radio.

Bara början

Enligt studier som gjorts är det här troligen bara början. Det kommer framöver bli sju gånger så vanligt med torrperioder som upprepas flera år i rad enligt en studie från 2020. Enligt SMHI:s bedömningar kommer framtidens klimat i Sverige förvisso ge längre växtsäsong, men samtidigt fler extrema väder, vanligare med torka och när det väl kommer regn blir det ofta i form av skyfall och utanför odlingssäsongen.

Läs även

Akut torka och rekordvärme i Europa – tusentals dammar ska byggas
Torkan allt värre i Kenya – regn­perioden uteblev
Så kommer det svenska vädret förändras med klimatet
Allt vanligare med “blixttorka”
Extremtorka flera år i rad kommer bli vanligare i Europa

Mer att läsa