Extremtorka flera år i rad kommer bli vanligare i Europa

Torka. Arkivfoto: Erik Hansson

En ny studie slår fast att sommartorkan i Europa 2018-2019 är den värsta på minst 250 år. För att det inte ska bli ännu värre i framtiden på ett ännu större område i Europa krävs kraftigt sänkta utsläpp.

2018 och 2019 var den värsta torrperioden som uppmätts i Europa. Mer än halva världsdelen drabbades av allvarlig torka som förstörde skörden för många jordbrukare, torkade ut vattendrag och ledde till fler markbränder. Det kan jämföras med den tidigare värsta perioden – 1949 och 1950 som bara drabbade en tredjedel så stor yta.

En ny studie, som publicerats i Scientific Reports, visar att om vi fortsätter öka utsläppen i samma takt som nu, så kommer det bli sju gånger så vanligt med torrperioder som upprepas flera år i rad.

En forskare som inte medverkade i studien, Constantin Zohner vid Swiss Federal Institute of Technology i Zurich, säger till The Guardian att forskningen är en viktig varning till världen att fortsatta utsläpp kommer öka risken för torka och hota ekosystem, jordbruk och människors hälsa.
– Studien visar återigen det akuta behovet av att göra insatser för klimatet för att behålla ekosystemens funktioner och säkra vattensäkerheten för framtida generationer.

I studiens slutsats skriver forskarna att genom att kraftigt minska utsläppen kommer risken för flerårig torka minska betydligt.

LÄS ÄVEN:
• Kris för tyska skogar: ”gult kort till mänskligheten”
• ”Katastrofal” torka i Tjeckien 2020 – värsta på 500 år
900 personer fler än normalt dog i Englands värmebölja 2019
Skogar med många trädarter klarar torka och brand bättre

Källor: Scientific Reports och The Guardian