Gå till innehållet

Torkan allt värre i Kenya – regn­perioden uteblev

Katastrofen i Kenya har förvärrats. Vinterns regnperiod uteblev och nu har det inte regnat ordentligt i Kenya på fyra år. En yta motsvarande halva Sverige har drabbats och det har slagit hårt både mot människor och andra djur.

I december 2022 kom larmrapporter om läget i Kenya. WWF, som jobbar på plats, berättade att den nuvarande torkan pågått i fyra års tid och är bland de värsta på 40 år.

– Torkan har aldrig pågått så här länge tidigare. Den orsakas av väderfenomenet la Niña som gör att regnen i denna del av Afrika uteblir, samtidigt som exempelvis Sydostasien drabbas av svåra översvämningar. Västra Kenya har haft god nederbörd medan östra och norra delen av landet samt delar av Afrikas horn knappt fått något regn alls, säger Allan Carlson, naturvårds- och Afrikaexpert på WWF Sverige.

Under vintermånaderna brukar det vara regnperiod, men det regnade minimalt och nu är katastrofen ännu värre. Bristen på nederbörd gjorde det omöjligt att odla och 60–70 procent av nomadfolkens boskap – får, getter och kameler – har troligen dött på grund av svält eller för att människorna har tvingats slakta dem för att ha något att äta. FNs matprogram (WFP) har räknat ut att hela 22 miljoner människor riskerar att svälta på Afrikas Horn och att 5,1 miljoner barn är akut undernärda på grund av torkan.

När människor kämpar för att överleva drabbas också många vilda djurarter.

– Läget har blivit värre sedan december och det har lett till att tjuvjakten av sällsynta arter som grevyzebra, nätgiraff, impala, hirola och koantilop ökar. Anledningen är att människor har brist på mat och att de säljer köttet vidare till städerna eftersom de inte har andra inkomster, säger Yassuf Wato, naturvårdschef för WWF Kenya, som förra veckan besökte norra delarna av landet, där torkan är utbredd.

Grevyzebra – en av de tre arterna zebror.

En av arterna som drabbats hårt är grevyzebran – en av världens tre zebraarter. Ungefär 20 procent av den totala populationen har troligen redan dött under den pågående torkkatastrofen.

Innehåll från YouTube

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=yALota0PjOM

Film om grevyzebran.

WWF arbetar i regionen

WWF Sverige jobbar i området både med akutinsatser till WWF Kenya och långsiktigare lösningar på torkan. De stöttar bland annat med mat- och vattenpaket och borrning av brunnar, finansierar tankbilar som kör ut tusentals liter vatten och hö för att hjälpa både vilda djur och urfolkens tamboskap att överleva. Långsiktigt arbetar WWF Kenya med att skapa ekologiska korridorer med träd och växtlighet mellan områden där det finns vatten och bete så att djuren lättare ska kunna förflytta sig. En annan åtgärd som de jobbar med är att restaurera våtmarker.

Läs även:

Mer att läsa