Gå till innehållet

Tusentals djur dör i Kenyas extrema torka

Elefanter som fått hjälp med dricksvatten. Foto: ©WWF-Kenya / Hushed Hills Ltd

Det har inte regnat ordentligt i Kenya på fyra år och den nuvarande torkan är bland de värsta på 40 år. Det drabbar miljontals människor och mängder av djur har dött. WWF varnar för att en hel generation av elefanter kan slås ut.

– Om torkan fortsätter kommer den slå ut de återstående boskapen, elefanterna och alla djur. Man kan se utmärglade gnuer och zebror dör som boskap. Innan torkan sågs ofta elefanter här, nu syns de inte till. Jag vet inte om de dött eller flyttat sig till andra platser, säger masai-fåraherden Kelembu Ole Nkuren i Kenya, till Africa News.

Hittills har torkan enbart i år dödat över 200 elefanter, närmare 400 zebror och fler än 500 gnuer, enligt kenyanska myndigheter. De som överlevt är dessutom ofta hårt drabbade.

Enligt BirdLife Africa har även fåglar drabbats av torkan. Fåglar som biätare har hittats döda i området och en svår torka är det sista kontinentens fågelarter behöver. Ungefär tio procent av de 2 000 fågelarterna är klassade som hotade och mer än en tredjedel av dem är särskilt sårbara för klimatförändringar och extremväder enligt en analys som BirdLife International gjort. Bland annat slår det hårt mot flyttfåglar när våtmarker torkar ut.

– Fåglar påverkas av klimatförändringarna precis som alla andra arter. Flyttfåglar påverkas mer än andra grupper av fåglar eftersom de måste fortsätta att röra sig vilket gör det mer sannolikt att en plats som de är beroende av under sin resa har försämrats på något sätt, säger Ken Mwathe, samordnare vid BirdLife, till Phys.org.

Akuta och långsiktiga insatser

För att lindra den akuta situationen går nu WWF Sverige in med stöd till de mest drabbade områdena. Tillsammans med WWF Kenya har man bland annat delat ut mat och dricksvatten till 2 000 hushåll och stödmatat elefanter och andra hotade arter med 2 500 höbalar och försett dem med vatten med hjälp av tankbilar och ett nytt borrhål. WWF jobbar även långsiktigt med att hjälpa elefanterna och djurlivet genom nästa torkperiod.

− Vi måste också hitta långsiktiga lösningar på klimat- och den ekologiska krisen. Idag förlorar vi biologisk mångfald i en alarmerande takt och vi ser tydligt hur klimatkrisen slår hårt mot de sköra ekosystemen i norra Kenya och på Afrikas horn. Det behövs en ambitiös global plan för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald senast 2030, säger Allan Carlson, naturvårdsexpert på WWF.

Källor: WWF, AP, Phys.org och Africa News

Mer att läsa