Gå till innehållet

Så kommer det svenska vädret förändras med klimatet

Närbild av torr, sprucken jord med en strukturerad yta.

Vi kan vänta oss längre och värre perioder av torka i Sverige framöver. Foto: Erik Hansson

Vi är bara i början av den kraftiga globala uppvärmningen som kommer ske på grund av människans utsläpp av växthusgaser. Sommaren 2022 slogs mängder av värmerekord runt om i världen och våra samhällen drabbades av utbredd torka och skyfall. I framtiden kommer det bli ännu värre, även i Sverige. SMHI har gjort modeller för hur vårt väder och klimat kommer förändras.

2022 inleddes med extrem torka på många håll i världen och under våren drabbades Kalifornien av ännu en rekordtorka. Under sommaren var det återigen dags i stora delar av världen samtidigt som USA upplevde sin tredje varmaste sommar någonsin. Europas torka var den värsta på 500 år och en varmare sommar har aldrig uppmätts här. I augusti klassades situationen i Kina som den allvarligaste som någonsin uppmätts.

SMHI har gjort klimatmodeller för hur Sverige kommer förändras när temperaturen ökar med 1,5 eller 2 grader jämfört med förindustriell tid. Ingenting i nuvarande trender tyder på att vi ska kunna hålla oss under två graders uppvärmning och det kommer troligen ske redan ungefär om 40-50 år. Ett träd som du planterar idag kommer uppleva ett helt annat klimat som vuxen än som liten planta.

När man pratar om två graders uppvärmning är det också viktigt att poängtera att det är ett globalt snitt. Närmare polerna kommer ökningen bli större och i Sverige beräknas den bli nästan dubbelt så stor som i resten av världen – upp till 3,5 grader. Men det varierar även under årstiderna. Sommaren blir ”bara” i snitt 1-2 grader varmare, men vintern förändras kraftigt med 3-5 graders högre temperaturer. Ännu större är skillnaden på det som räknas som ”kalla” vinterdagar. Dessa beräknas vara 4-7 grader varmare i framtiden. Betydligt färre rubriker om ”köldchocker” och ”issmockor” i framtiden med andra ord och samtidigt betydligt mindre risk eller chans för frost och tjäle. Det är också de varmare vintrarna som troligen kommer bli den tydligaste förändringen framöver tror Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI.

Temperaturförändringen i Sverige sedan 1800-talet visar tydligt att det blir allt varmare. Källa: SMHI

– Det kan vara svårt att känna av skillnaden i en grads uppvärmning på sommaren, men en kortare snösäsong eller färre dagar med minusgrader kommer vara lättare att uppfatta. Vi kan till exempel snart få en första vinter helt utan snö även i mellersta Sverige.

I dagsläget har planeten värmts upp någonstans mellan 1,1 och 1,2 grader jämfört med förindustriell tid. Det kan låta som en minimal förändring att vi snart kan ha en 1,5 eller 2 grader varmare planet, men det innebär väldigt stora förändringar. Som exempel har forskare kommit fram till att 1,5 graders uppvärmning är ungefär vad korallreven klarar av. Passerar vi den gränsen finns risk att dessa viktiga platser för livet i havet slås ut.

Än så länge finns det fortfarande åtminstone en teoretisk chans att hålla uppvärmningen vid 1,5 grader och det skulle göra stor skillnad. För Sveriges del kan det röra sig om en grads mindre uppvärmning jämfört med en en halv grad varmare värld.

– Även en uppvärmning på 1,5 grader innebär en märkbar klimatförändring, berättar Gustav Strandberg.

Gustav Strandberg. Foto: Privat

Förutom värmen kommer det även märkas i form av längre vegetationsperiod, kortare snösäsong och ökad risk för extrema temperaturer, torka och skyfall. Redan 1,5 grader ökar vegetationsperiodens längd med 10-20 dagar i Svealand och Norrland och 20-40 dagar i Götaland. Det blir en längre odlingstid i hela landet med andra ord. Årsnederbörden kommer också troligen öka med i snitt 5-15 procent, framför allt på vintern (ökning med 10-20 procent). Så även om vi får mer nederbörd faller den framför allt utanför växtsäsongen och när det regnar eller snöar är risken högre att det sker rejält.

– Att skyfall blir vanligare är helt logiskt med tanke på att atmosfären är varmare och innehåller därmed mer energi och kan hålla mer vattenånga. Ett moln i ett varmt klimat kan hålla mer vatten än i ett kallare klimat, förklarar Gustav Strandberg.

Ett förändrat klimat kommer också påverka den svenska naturen kraftigt. Växtlighet kommer kunna klättra allt högre uppför fjällen och pressa tillbaka de alpina arterna. Växter vars frön kräver minusgrader kommer få det svårt när stora delar av Sverige inte längre får någon frost. Torkkänsliga växter får det inte lätt med allt vanligare torra perioder. Vårt kalla klimat har också skyddat oss mot många svampar och insekter som sprider sjukdomar längre söderut i världen. Snart kommer de frodas här.

En sak är säker: Framtidens klimat är inte så enkelt som att det bara blir lite varmare.

Källor: SMHI: Framtidens klimat och SMHI: Observerad förändring i Sverige

Mer att läsa