Gå till innehållet

Allt vanligare med “blixttorka”

rhen torka flod värmebölja

Floden Rhen i Tyskland 2018. Foto: Marion Halft – Own work, CC BY-SA 4.0, Link

Torka kan uppstå efter långvarig brist på regn, men det finns också ett fenomen som på engelska kallas “flash drought” (ungefär “blixttorka”) som utvecklas på bara några dagar och varar några veckor eller någon månad. Det är ett fenomen som inte studerats speciellt länge, men ny forskning visar att dessa fenomen har blivit allt snabbare.

Det är forskare från University of Texas at Austin, The Hong Kong Polytechnic University och Texas Tech University som gått igenom data från 2000-talet och då upptäckt att det blir allt vanligare att blixttorka inträffar snabbt. Risken att torka uppstår på enbart fem dagar har globalt ökat med 3-19 procent enbart de senaste 20 åren. I speciellt utsatta områden, som södra och sydöstra Asien och centrala Nordamerika har risken ökat med ungefär 22-59 procent. Anledningen är den globala uppvärmningen.

Eftersom fenomenen uppstår så snabbt och är så kraftfulla kan dessa blixttorkor ställa till med stora skador för jordbruket om de inträffar under känsliga perioder. Ett exempel är 2012 då majsodlingarna i centrala USA slogs ut av en blixttorka. Förlusterna beräknades till 35,7 miljarder dollar.

Läs även:
Extremtorka flera år i rad kommer bli vanligare i Europa
• Allt större kris för Kaliforniens grundvatten
• Extrem torka på många håll i världen 2022
Torka ett allt större hot mot världens våtmarker
Nästan halva USA drabbat av torka 2020 – studie varnar för ”megatorka”

Källor: Nature och University of Texas

Läs mer

Mer att läsa