Gå till innehållet

Test av app som känner igen fågelsång

Att rikta mobilen mot en sjungande fågel och få reda på vad det är för art är nog en dröm-app för många fågelskådare. Kvitteromat försöker infria dessa drömmar. Vi har testat den.

OBS! En betydligt bättre app för att känna igen fågelläten är Merlin Bird ID.

Vår guide till fågelläten och fågelsång.

kvittomat-3

Funktionaliteten är enkel. Rikta mobilen mot en fågel och tryck på en knapp på skärmen. Under tio sekunder spelar då appen in fågelns sång och ytterligare några sekunder senare är analysen klar. Då presenteras tre olika fåglar som appen föreslår och genom att lyssna på inspelade läten kan du försöka avgöra vilken art du hörde. Glädjande nog finns det ett “fågelsäkert läge” så att inte dina uppspelningar riskerar att störa fåglarna.

Om du är säker på din artbestämning kan du skicka upp resultatet till appen så att den får in mer data och kan förbättras.

Gränssnittet är tydligt och smidigt och inspelningarna sparas i appen med platsangivelse om du vill. De kan också mejlas i .wav-format om du exempelvis vill spara dem på en dator istället eller fråga en expert om råd.

Appen ger tips som att fågeln som ska identifieras bör vara det starkaste ljudet i omgivningen och att man bör skydda mobilen från störande vind. Båda tipsen är viktiga eftersom appens största problem är just hur svårt det är att fånga in en specifik fågel. Som bekant är naturen ofta full av läten och att isolera dem eller komma tillräckligt nära utan att skrämma iväg fåglarna är inte det enklaste.

kvittomat-1

Att identifiera en kungsfågel med sitt tunna läte samtidigt som en taltrast öser på i bakgrunden är omöjligt för appen. Vi har inte heller lyckats få den att identifiera en flock med skräniga skrattmåsar i luften om en koltrast sjunger 100 meter bort. Inspelningen är med andra ord väldigt känslig för störningar.

Om Kvitteromat används mot isolerade individer utan störande ljud ger den för det mesta rätt förslag. Rödhake, blåmes (både varningsläte och sång), bofink, koltrast och taltrast klarade den av. Med det menas att den korrekta arten fanns med på de tre förslag som appen ger. Kvitteromat är aldrig helt säker på en enskild art och det är rätt talande för funktionaliteten.

Tyvärr blir det ibland helt fel och en rödhakes sång tolkas som antingen tornuggla, tornseglare eller svarthätta (tre arter med vitt skilda läten). Det blir garanterat fel om inte sången är tydlig och någorlunda isolerad.

Även om en nybörjare kan lyssna på inspelningar och få en känsla för om appen är helt ute och cyklar så kan Kvitteromat också förvirra mer än den hjälper. I dagsläget är därför appens användningsområden begränsat. Kanske kan den så småningom finslipas till att ha mindre felprocent och därmed bli mer användbar, men i dagsläget fungerar den bara under de bästa förutsättningarna.

Betyg: 2 av 5

Mer att läsa