Gå till innehållet

Fåglar kan bedöma varandras ålder på sången

Träsksparv. Foto: CephasOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

För många arter avtar attraktionskraften med åldern. Så verkar det även vara för träsksparvar. Forskare har visat att unga hannar inte uppfattar träsksparvsång som någon större konkurrens om reviret, om sången kommer från en gammal hanne.

Tidigare studier har kommit fram till att många arter får mindre attraktionskraft med åldern. I den här nya studien kunde forskare med hjälp av uppspelning av sång, visa att träsksparvar uppträder mer aggressivt när de får höra sång från tvååriga hannar jämfört med hur de agerar när de hör sång från tioåriga hannar. Fåglarnas ålder motsvarar i människoår ungefär en 20-åring och en 100-åring.

Forskarna tror att det beror på att sparvarna kan avgöra om sång kommer från en äldre eller yngre individ och att en äldre träsksparv utgör ett mindre hot i konkurrensen om honor.

För oss människor är det nästan omöjligt att höra skillnad på en ung och en gammal träsksparvs sång, men forskarna bakom studien kunde med hjälp av ett sonogram upptäcka mindre skillnader. Äldre fåglar sjöng bland annat mer sällan och inte lika konsekvent i sina toner.

Härnäst vill forskarna försöka ta reda på hur honorna reagerar på sång från fåglar av olika ålder, men det kan bli svårare eftersom honorna inte har lika tydliga reaktioner när de hör sång.

Källor: Audubon och Behaviour Ecology

Mer att läsa