Aspskimmerfjäril – Sveriges nya dagfjärilsart

Aspskimmerfjäril
Aspskimmerfjäril, jämför med de liknande sälgskimmerfjäril och aspfjäril i den här artikeln. Foto: Lars Andersen

2014 hittades en aspskimmerfjäril på Värmdö utanför Stockholm. Fyra år senare hittades arten igen i samma område och nu har ett gäng fjärilsskådare återigen upptäckt inte bara en, utan fem aspskimmerfjärilar. Inom några år förväntas arten vara mer eller mindre etablerad i landet.

En av dem som åkte ut till Värmdö i helgen för att leta efter aspskimmerfjärilen var fjärilsexperten och författaren till ”Nordens fjärilar”, Bo Söderström. Under helgen hittades inte mindre än fem aspskimmerfjärilar och fem av den liknande sälgskimmerfjärilen i områden. Det står klart att Sverige nu har en ny dagfjärilsart som reprocuerar sig i landet.

LÄS ÄVEN: • Experten om sin nya fjärilsbok och fjärilarnas snabba förändring

– Arten har expanderat i södra Finland, från öster mot väster, under 2010-talet. I Sverige har ju en drygt handfull fynd gjorts i Stockholms och Roslagens skärgård sedan det första fyndet 2011. Så att antalet fynd i just dessa områden skulle öka till följd av att aspskimmerfjärilar ”spiller över” från den finska populationen var väntat, berättar Bo Söderström.

Håller den på att etablera sig i området?
– Den håller definitivt på att etablera sig i Lillsved, Värmdö. Det känns ställt utom allt rimligt tvivel att arten reproducerar sig där. Kanske också på Rådmansö enligt icke bekräftade uppgifter. Rykten om återkommande observationer på Runmarö har inte heller kunnat beläggas. Det här är första säkra reproducerande populationen i landet.

De sågs tillsammans med sälgskimmerfjärilar – konkurrerar de om samma livsmiljöer?
– Det finns utrymme för både sälg- och aspskimmerfjäril i Sverige. Larverna lever på otroligt vanliga värdväxter. Aspskimmer kan även kan gå på sälg precis som sälgskimmer. Visst har de snarlika nischer men habitatet är knappast det begränsande för denna art.

Om du får gissa – hur spridd tror du att den är i Sverige om fem år?
– Om fem år tror jag arten är etablerad på flera ställen i Stockholms skärgård liksom i Roslagen. Kanske det även kan finnas inlandspopulationer vid det laget, det vill säga att expansionen går vidare västerut.

LÄS ÄVEN: • Sälgskimmerfjäril expanderar norrut – så skiljer du den från aspfjäril

Det är inte lätt att skilja asp- från säljskimmerfjärilar, men enligt ”Nordens fjärilar” har aspskimmerfjärilens hannar inte en lika metallisk blå färg, en mindre distinkt vitt band på bakvingens undersida och har inte heller någon bakåtriktad spets i det vita bandet på de främre vingarna. Se bild på säljskimmerfjäril och den liknande aspfjärilen i den här artikeln.

Skimmerfjärilarna håller sig gärna i trädkronorna, men lockas till illaluktande saker som hundbajs.