Gå till innehållet

Stor granskning av illegal fågeljakt runt Medelhavet

Bofink. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Bofinken är den hårdast drabbade av alla fåglar i Europa. Foto: Daniel Pettersson 

BirdLife International har gjort en stor undersökning om den illegala fågeljakten runt Medelhavet och räknar med att ungefär 25 miljoner fåglar varje år dödas illegalt. Dessutom har de pekat ut de tio länder där problemet är värst.

Fåglarna skjuts eller fångas i nät eller på pinnar som är bestrukna med lim och det sker inte bara i länder med svåra konflikter som Syrien och Libyen. Italien är det näst värsta undersökta landet med 5,6 miljoner dödade fåglar årligen och det är bara Egypten som är värre när det gäller illegal jakt. Det sämsta enskilda stället i hela området anses vara Famagusta på Cypern.

Andra europeiska länder på topp tio-listan är Grekland, Frankrike, Kroatien och Albanien. Malta är förvisso inte med bland de tio värsta sett till antalet fåglar, men har högst antal dödade fåglar per kvadratkilometer.

– Den här rapporten visar i vilken hemsk utsträckning fåglar dödas illegalt kring Medelhavet. Populationer av arter som tidigare var vanliga i Europa minskar och andra befinner sig i fritt fall eller försvinner helt. Våra fåglar förtjänar fria flyttvägar och vi vill att bevarandeåtgärder sätts in nu, innan det är försent, säger BirdLife Internationals chef Patricia Zurita.

De fågelarter som drabbas värst av jakten runt Medelhavet är bofink (2,9 miljoner dödas per år), svarthätta (1,8 miljoner), vaktel (1,6 miljoner) och taltrast (1,2 miljoner). Det skjuts också ungefär 100 000 rovfåglar årligen.

Läs mer:
• Enligt IUCN:s nya rödlista är 13 procent av Europas 530 fåglar hotade.
• Europas fåglar har minskat med 421 miljoner individer på 30 år

Källor: BirdLife och rapporten The Killing

Mer att läsa