Gå till innehållet

Italien tillåter jakt på 7,5 miljoner hotade turturduvor

Turturduvan befinner sig i kris. Arten har minskat med hela 78 procent i Europa sedan 1980. Nu öppnar dessutom Italien upp för jakt på upp till 7,5 miljoner turturduvor.

Det beräknas finnas någonstans mellan 3 och 6 miljoner häckande par turturduvor kvar i Europa. En kraftig nedgång med 78 procent sedan 1980 och i flera länder är minskningen över 90 procent. Ett av de största hoten mot arten är den utbredda jakten på många håll i Europa. Det påpekade italienska miljömyndigheter och naturforskare, men Italiens regering beslöt trots det om att återuppta jakten och tillåta varje jägare att skjuta 15 turturduvor under deras höstflytt söderut.

Beslutet kom efter hårt lobbyarbete från jaktorganisationer och nu har Italiens ungefär 500 000 licensierade jägare möjlighet att skjuta 7,5 miljoner duvor i höst – vilket motsvarar i stort sett hela den häckande populationen i Europa.

Svensk ordförande för utpekad lobbygrupp
Internationella naturvårdsunionen (IUCNI) har listat arten som “globalt hotad”, men den är trots det tillåten att jaga i flera länder. Flera naturorganisationer riktar skarp kritik mot den europeiska jägarorganisationen Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU (FACE), för att de “aktivt underminerar alla möjligheter att rädda turturduvan i Europa”. FACE har en svensk ordförande – Torbjörn Larsson (tidigare Svenska Jägareförbundet).

– FACE och deras nationella medlemsorganisationer har inte gjort något för att stoppa nedgången. De har istället aktivt accelererat nedgången genom att försvara sin så kallade “rättighet” att skjuta tills inga fåglar finns kvar. Samtidigt stoppar politiker myndigheter från att göra det rätta och gör istället allt för att tjäna lobbygruppens intressen, säger Alex Hirschfeld, talesperson för Committee Against Bird Slaughter (CABS).

BirdLife International menar att det krävs omedelbara insatser för att turturduvan ska klara sig. Viktigast är att Spanien och Frankrike gör något eftersom Spanien har hälften av Europas häckande turturduvor. Frankrike har 10 procent. Här i Sverige ses arten årligen, men den häckar inte här.

Frankrike har, åtminstone tillfälligt, förbjudit jakten på turturduva.

Läs även

Turturduvan i kris – EU kräver insatser mot jakt och jordbruk
Fågelskådare har bestämt sig för att rädda duva med 100-milavandring
• Tusentals hotade duvor skjutna på Malta senaste veckan

Källa: CABS

Mer att läsa