Gå till innehållet

Centerpartiet i Norge vill ha jakt på örnar med missvisande statistik

Senterpartiet i Norge, med ungefär samma inriktning som svenska Centerpartiet vill införa jakt på både havs- och kungsörn efter dokumenterade fall av attacker på betesdjur. Förslaget möter hård kritik från fågelexperter.

Det är gruppledaren för Senterpartiet i Nordland, Kim Haugan Schei, som sagt att partiet tycker att det är dags att införa jakt på örn. Detta eftersom det enligt honom skett 401 tillfällen när kungsörn attackerar betesdjur i Norge det senaste året.

– Örnar ska absolut få leva i fred, men vi måste också hålla efter bestånden så att vi har en fungerande situation för betesnäringen. Vi pratar om både kungsörn och havsörn, säger han till NRK.

Bygger på felaktiga uppgifter

Men förslaget får hård kritik från BirdLife Norge. De påpekar att det är oseriöst att dra in havsörn i debatten. Det har forskats om havsörn i över 50 år och det har aldrig dokumenterats att de attackerar friska djur.

Angående de 401 attackerna som påstås vara från kungsörnar så är även dessa missvisande. Dels har de tagit med fall där dödsorsaken är oklar och dessutom visar officiell statistik att antalet skador 2024 är hälften så många som under samma period 2023.

– Detta är tvärtemot det intryck som Senterpartiet försöker skapa av att skadorna på betande djur bara ökar och ökar, skriver Birdlife Norge.

Reproduktionen går ned

Kungsörnspopulationen i Norge är i dagsläget ganska stabil på ungefär 1 000 par, men reproduktionen går nedåt från cirka 0,4 ungar till 0,25-0,26 flygga ungar/par. För att inte populationen ska minska i antal behöver produktionen vara 0,4 flygga ungar per par och år. Det kan därför inte heller påstås att populationen ökar.

Birdlife Norge påpekar också att det alltid varit en utmaning för renskötseln att kungsörnen tar tamrenar, främst nyfödda kalvar.

– Det är dock inte möjligt att använda sådana angrepp som ett statistiskt mått på kungsörnspopulationens storlek eller utveckling, avslutar föreningen.

Källor: Birdlife Norge och NRK

Mer att läsa