Gå till innehållet

EU-domstolen förbjuder fransk fågeljakt med limsticka

Taltrast – en av arterna som drabbas av fransmännens jakt med limsticka. Foto: Daniel Pettersson

Franska jägare har argumenterat att det är tradition att jaga med limstickor som fåglar fastnar i och till slut svälter ihjäl på. Landets regering har tillåtit denna jakt i fem områden i sydöstra Frankrike. Men nu har EU-domstolen beslutat att jakten ska förbjudas.

Birdlife Europe kallar beslutet en seger.
– Det här domslutet skickar ett starkt budskap även till andra EU-länder; oavsett om det är tradition eller inte, om det inte tillåts av fågeldirektivet så är det inte tillåter, skriver organisationen.

Franska fågelorganisationen LPO har kämpat för ett förbud i 30 års tid och påpekar att franska jägare årligen dödar 17 miljoner fåglar från 64 arter. Av dessa ingår arter som är rödlistade, som till exempel turturduva och storspov.

2019 hade franska jägare tillåtelse att fånga 42 500 taltrastar och koltrastar med limstickor.

Källa: The Guardian

Mer att läsa