Gå till innehållet

Stor datainsamling från omhändertagna skadade djur

Människor bakom stor andel av skadorna, men extremväder blir allt vanligare orsak. Teamet bakom rapporten lyfter tre insatser som kan göra skillnad.

Biologen Tara Miller har i en ny studie samlat ihop över 600 000 observationer och rapporter från 94 olika instanser som tar emot skadade djur i Nordamerika. Med all denna data kunde hen tillsammans med Richard Primack, professor i biologi vid Boston University, få en inblick i vilka hot som vilda djur utsätts för.

Den enkla slutsatsen är att mänskligheten har en förödande påverkan på djurlivet. Men även att klimatförändringar och extremväder har en allt större effekt.

– Mycket av det vi hittade i forskningen kommer inte att chocka någon, men man vill kunna säga att “det här handlar inte bara om ett djur, det händer över hela landet”. Jag tycker att det var det som var så häftigt med det arbete vi kunde göra med denna enorma datamängd: att knyta ihop vad rehabiliterare över hela landet ser, och sedan validera det. Vi kunde hitta många trender för hur människor påverkar vilda djur, säger Tara Miller.

4 av 10 skador orsakade av människor

Ungefär 40 procent av djuren som skickades till rehabiliteringscenter hade skador som klassificerades under kategorin “mänskliga störningar”. Det kan röra sig om exempelvis kollisioner med fordon eller byggnader, fiskeincidenter, förgiftning av bekämpningsmedel eller bly. Dessa skador följde tydligt ett mönster under året. Bekämpningsmedelförgiftningar ökade under odlingssäsongen och blyförgiftningarna kom framför allt in under vintern efter jaktsäsongen eftersom många jägare fortfarande använder ammunition med tungmetall, som förgiftar exempelvis rovfåglar och rovdjur som äter av skjutna djur.

Men andelen kan vara större än så. Över 17 procent av de rapporterade djuren behövde vård av okänd anledning och kan med andra ord möjligen ha skadats av mänsklig aktivitet. Andelen blyförgiftade djur är kraftigt underrapporterad eftersom det är dyrt att testa för bly och alla misstänkta fall skickas inte in.

Det visade sig också att allt fler djur skadas i extremväder som blir allt vanligare och allt kraftigare i takt med den förvärrande klimatkrisen. Det gäller bland annat efter orkaner och översvämningar i södra Florida.

– Vi måste fråga oss hur vi kan förändra vår politik och våra beteenden så att djuren påverkas mindre, säger Tara Miller.

Tre åtgärder som skulle göra stor skillnad enligt teamet

• Under- och övergångar för vilda djur över vägar, vilket också minskar antalet bilolyckor
• Dekaler med mönster på fönster kan rädda fåglar
• Informera allmänheten om hur man fasar ut blyhaltiga fiskeredskap och jaktammunition

Råd till allmänheten om skadade djur

Allmänt råd: Låt djurungar och fågelungar vara
Så hjälper du vilsna eller skadade fladdermusungar
Så skyddar du igelkottar från robotgräsklippare
Enorma mängder fåglar dör i kollisioner med fönster – det här kan du göra

Läs även

Fågeldöd vid fönsterkollisioner kan ha underskattats kraftigt
Rapport från olje­katastrofen i Blekinge: “Gör ont i själen”
Elbolag stäms för fåglar dödade av elledningar
Tejp ska fågelsäkra bullerplank
Rördrom hittad i 15 minusgrader norr om Luleå – fick bilskjuts söderut

Källor: Biological Conservation och Boston university

Mer att läsa