Gå till innehållet

Gräsand som drabbats av oljeutsläppet från TT-Lines passagerarfärja.

Rapport från olje­katastrofen i Blekinge: “Gör ont i själen”

OBS! Varning för starka bilder!
Mats Olsson har inventerat oljeskadade fåglar efter att TT-lines passagerarfärja gick på grund i söndags i Blekinge.

Söndag 22 oktober gick TT-lines passagerarfärja Marco Polo på grund i Blekinge. Inga personer skadades, men stora mängder olja och diesel har läckt ut i havet och drivit upp på land. För att se omfattningen av skadorna genomförde Mats Olsson en inventering av oljeskadade fåglar från Norje havsbad ner till Krokås i Blekinge.

– Upplevelsen att i hemmamarkerna få ett oljeutsläpp gör ont i själen. Samtidigt kändes det bra att göra en insats för att få en uppfattning om antalet. Västblekinges Ornitologiska Förening (VBOF) bestämde att vi skulle försöka bistå Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt (KFV) om omfattningen och var de oljeskadade fåglarna finns, säger Mats Olsson.

Oljeskadad knölsvan.

Fågelrikt område även på vintern

Han beskriver området som en kust med betade strandängar omgärdade med steniga stränder, vassvikar och sandstränder på vissa sträckor. Bokskog går ner till vattnet på några håll.
– Under vinterperioden finns här en del fåglar, beroende på väder, vind och isförhållande. Exempelvis dykänder, främst vigg och knipa, men även gräsänder, storskarv, grågäss, vitkindade gäss och skäggdopping.

Det var också många av dessa arter som hittades påverkade av olja eller diesel. I vissa områden sågs simänder, dykänder, grågäss och storskarvar som putsade sig intensivt utan tecken på svart olja i fjäderdräkten. Det kan tyda på att de hade mycket diesel i fjädrarna.

Mängder av tjockolja har nått stränderna.

Helt oljeindränkta fåglar och födosökande havsörn

Vid ön Fäören var det mycket tjockolja som flutit iland och många fåglar var mer eller mindre brunfläckiga. Här sågs grågäss och knölsvanar som var ordentligt insmetade. En havsörn sökte föda i området och löper därmed en uppenbar risk för att själv drabbas när den tar oljeskadade fåglar.

Vid Djupekås var situationen ännu värre. Här fanns stora mängder tjockolja längs stränderna och Mats Olsson såg åtminstone 30-50 helt oljedränkta grågäss, gräsänder och knipor. Även flera bergänder och bläsänder var påverkade av olja. Många av de värst drabbade fåglarna var i så dålig situation att de avlivades.

Gås helt dränkt i olja.

Hur många drabbade fåglar såg du under inventeringen?
– Antalet ökade ju närmare jag kom epicentrum. Det var säkert mer än 20 knölsvanar, 40-50 grågäss – kanske mer. Det är svårt att säga hur många gräsänder som drabbats eftersom ett mycket stort antal putsade sig intensivt. Troligen hade de delvis dieselolja i fjäderdräkten. Flera illa oljeskadade knipor, två bläsänder som satt fast i tjockoljan och rätt många storskarvar. Jag såg även snatteränder, smådoppingar, smålom och småskrake i området, men vet inte om de var oljeskadade.

Några av bilderna du tog är verkligen hjärtskärande – hur var det att se detta på plats?
– Det känns förskräckligt att detta skulle ske. Dessutom hade färjan tagit en märklig kurs genom sundet mellan Hanö och fastlandet, enligt vad som sagts på radion och presskonferens. Det var förvisso dimma, men med dagens instrument är det helt oförlåtligt! Att färjan inte meddelade första grundkänningen innan de ”satte henne” på grund en bra bit norr om grundet!

Död fågel, indränkt i olja.

Har du upplevt något liknande tidigare?
– Jag var ute för väldigt många år sedan när ett oljefartyg drogs upp hit från sydkusten. Men nej, jag har inte upplevt något på det här sättet.

Läs även

Oljeutsläpp i Östersjön har nått land – naturreservat i området
• Mängder av oljeskadade fåglar på västkusten
• Nya licenser för oljeborrning i Norge – flest till svenska Lundin
• Oljeutsläppen minskar, men nästan inga döms
• Oljeutsläpp i naturreservat i Göteborg kan ha dödat 100 fåglar

Mer att läsa