Gå till innehållet

Oljeutsläppen minskar, men nästan inga döms

Oljeskadad fågel. Foto: Marine Photobank – originally posted to Flickr as Oiled Bird – Black Sea Oil Spill 11/12/07, CC BY 2.0, Link

Mindre än en procent av de konstaterade oljeutsläppen som skett de senaste tio åren på svenska vatten har lett till fällande domar. Det rapporterar SVT Skåne.

Statistiken från Kustbevakningen är tydlig; det är svårt att få folk fällda för oljeutsläpp. De senaste tio åren har 2303 oljeutsläpp konstaterats. Av dessa har förundersökningar inletts i knappt hälften (1025) av fallen och av dessa har bara 19 lett till fällande domar.

Kustbevakningen hittar utsläpp ett par gånger per vecka och ungefär en gång i veckan väcks misstankar om att det ligger brott bakom utsläppen. Men det kan vara svårt att både hitta källan och bevisa att utsläppet gjorts “med uppsåt eller straffbar oaktsamhet”.

– Ofta beror utsläppen på misstag eller något tekniskt fel och då är det svårt att bevisa att någon varit så oaktsam att det är straffbart, säger Gunnar Persson, förundersökningsledare på Kustbevakningen till SVT Skåne.

Kustbevakningen kan dock konstatera att det idag bara sker en tredjedel så många utsläpp som för tio år sedan. Större miljömedvetenhet och bättre teknik anges som orsaker.

Källa: SVT Skåne

Mer att läsa