Gå till innehållet

Oljeutsläpp i naturreservat i Göteborg kan ha dödat 100 fåglar

Ejder – en av arterna som drabbats av utsläppet. Foto: Daniel Pettersson 

Olja som läckt ut i Välens naturreservat i södra Göteborg har troligen dödat ungefär 80 gässlingar, men också tofsvipa, ejder, rörhöna, knölsvan och gräsänder.

Enligt Göteborgs kommun är det ett livsmedelsföretag som läckt ut rapsolja i Askimsviken. För människor är rapsoljan ofarlig, men för fåglar och andra djur kan den innebära döden.

Fågelskådare i området har hållit koll på utsläppet och dess påverkan på naturområdet. De har kunnat konstatera att ett 80-tal gässlingar försvunnit och troligen drunknat sedan utsläppen.

– I övrigt har mest ejder och gräsand drabbats. Minst fem av vardera har dött och enstaka av följande arter: gråhäger, sothöna, rörhöna, tofsvipa och björktrast. Man kan misstänka att många fler fåglar har dött men snabbt försvunnit i de vassbälten som omgärdar ån och havsviken utanför, berättar fågelskådaren Uno Unger som har bra koll på Vålen-området.

Fågelcentralen i Kungälv jobbar nu med att ta hand om oljeskadade fåglar och Göteborgs kommuns parkförvaltning försöker sanera området.

Hur går saneringsarbetet?
– Kommun, berörda myndigheter och företag har varit väldigt oförberedda på att något sådant här skulle få de konsekvenser det fick, berättar Uno Unger. Till att börja med konstaterade man helt felaktigt att det ”bara” var rapsolja, som om det inte skulle vara så miljöfarligt, vilket ju visade på bristande kunskap om det verkliga förhållandet. När väl saneringen kom igång hade alltför mycket olja spridit sig till platser som var mer eller mindre omöjliga att sanera, som till exempel vassbälten.

Polisen utreder nu ett misstänkt miljöbrott.

Källa: SVT Väst

Mer att läsa