Gå till innehållet

Fågeldöd vid fönsterkollisioner kan ha underskattats kraftigt

fågel kollision fönsterruta krock

Fågel som krockat mot fönsterruta och lämnat ett avtryck. Foto (beskuret): TedFlickr: DSC_0075, CC BY-SA 2.0, Link

Fönsterkollisioner är ett av de största hoten mot världens fåglar. Enbart i USA beräknas 100 miljoner till en miljard(!) fåglar per år dö på detta sätt. En ny studie anser att antalet troligen dessutom är kraftigt underskattat och att förståelsen kring problemet fortfarande är liten.

Studien är gjord av Brendon Samuels med kollegor vid Western University och Purdue University och har publicerats i PeerJ Life & Environment. Forskarna satte upp filmkameror i en trädgård med fågelmatare och fågelbad för att studera hur fåglar agerade i närheten av fönster. Under två års filmande kunde de fånga 38 händelser, varav 29 var kollisioner. I nio fall lyckades fåglarna undvika fönstren i sista stund. I åtta fall kunde forskarna urskilja hur fåglarna var riktade precis innan kollision och kunde då se att de alla hade näbben riktad rakt mot rutan. De kunde inte upptäcka någon stark koppling mellan kollisioner och vilken vinkel mot fönstret fåglarna flög i, flyghastighet eller tid på dagen. En kombination av hög hastighet och en vinkel rakt mot glaset verkade öka risken.

Forskarna är noga att påpeka att deras material inte är tillräckligt för övergripande slutsatser om alla kollisioner, men de menar ändå att deras resultat tyder på att enbart en liten andel resulterar i omedelbar död och att bara ett fåtal av dessa upptäcks av de som bor i huset med fönstren.

– De flesta kollisioner följdes av att fågeln flög iväg utan att lämna ett spår. Troligen har några av dessa fåglar fått skador som gör att de dör långt från fönstret. Detta resultat har betydelse för bedömningen av konsekvenserna på populationsnivå för kollisioner mellan fåglar och fönster och tyder på att kollisionernas omfattning kan underskattas kraftigt med traditionella undersökningsmetoder, skriver forskarna i sin artikel.

Bara två av de 29 kollisionerna resulterade i omedelbar död. I 23 av fallen flög fåglarna iväg och det är oklart hur det gick för dem. Därför bör man inte enbart förlita sig till att räkna antalet döda fåglar som hittas på platsen, vilket är den vanligaste metoden för att uppskatta hur stora hot fönstren utgör. Ett annat problem med den metoden är att rovdjur, råttor, kråk- och måsfåglar och andra djur som kan tänka sig äta fåglar, lär sig att de kan hitta enkla byten vid fönster och byggnader. Dessa djur kan i många fall få tag på fåglarna innan de hinner räknas, vilket ytterligare försvårar statistiken.

Risken för kollisioner vid befintliga och nya konstruktioner kan minskas genom att man använder “fågelvänliga” material, till exempel glas som inte är helt genomskinligt, fönsterfilm eller andra visuella markörer. Tidigare studier har visat att vertikala linjer är effektivaste sättet att minska kollisioner med dekaler (läs mer).

Källor: Peer J blog och Peer J

Mer att läsa