Sorgmanifestation för utdöda arter på Biologiska mångfaldens dag

Tyst minut för arterna. Bild: Fältbiologerna

På Biologiska mångfaldens dag den 22 maj anordnar Fältbiologerna en manifestation för att uppmärksamma de förlorade arterna. En tyst minut för alla arter som dött ut kommer också äga rum klockan 18.00. 

– Att så många arter dött ut och att uppemot en miljon arter riskerar att dö ut är en existentiell katastrof för både naturen och mänskligheten. Vår civilisation är helt beroende av biologisk mångfald för sin överlevnad. Rent vatten, ren luft och mat att äta – allt detta har vi tack vare mångfalden av liv på jorden, säger Leo Rudberg, vice ordförande för Fältbiologerna.

IPBES, FN:s expertpanel för biologisk mångfald, skriver i sin senaste rapport att växter och djur dör ut i en hastighet vi aldrig tidigare upplevt och att det beror på oss människor. Fältbiologerna vill därför se en radikal politik som prioriterar jordens planetära gränser och biologisk mångfald.

För att uppmärksamma artförlusten anordnar Fältbiologerna, tillsammans med Skydda Skogen och Greenpeace, en manifestation för de arter som gått förlorade för alltid och för de arter som vi nu måste hjälpas åt att rädda. Det sker genom en manifestation vid Råstasjön i Stockholm kl 17:30-18:30 och i Lund (Lundagård, klockan 17:30).

Klockan 18:00-18:01 sker även en tyst minut för de utrotade arterna, som alla i Sverige kan delta i.

Källa: Fältbiologerna