Gå till innehållet

Allt fler festivaler om biologisk mångfald

KRÖNIKA: Biologiska mångfaldens dag infaller alltid 22 maj, men firas över hela landet både dagarna innan, på själva dagen och dagarna efter. Denna naturhögtid fortsätter att utvecklas med allt större samarbeten och en större variation på aktiviteter som arrangeras.

Den här tiden på året är inte bara som mest händelserik i fågelvärlden. Den är också som intensivast för att sammanställa vad som händer runt om i landet kring biologiska mångfaldens dag 22 maj. Det är ett lyxigt arbete att se alla aktiviteter från hela landet strömma in via rapportformuläret på Biomfdag.se. Engagemanget är otroligt!

Biologiska mångfaldens dag är en internationell FN-dag som firats ordentligt i Sverige sedan 2017. Det är nu en av landets största naturhögtider. Sammanlagt har det arrangerats över 1 000 aktiviteter sedan starten. Genom åren har det bland annat delats ut naturvårdspris, släppts granskningar, invigts nationalparker och naturreservat under dagen.

I år arrangeras det bland annat (se hela listan här):
• Naturbingo-vandringar där det gäller att fylla en bingobricka med arter
• Bekämpning av invasiva arter
• Skogsbad
• Fagning av slåtteräng
• Växtvandringar och växtbytardagar
• Kurser i att inventera skogar
• Bäversafari
• Fladdermussafari
• Bioblitzer där så många arter som möjligt ska dokumenteras i ett visst område
• Blomstervandring
• Öppna trädgårdar
• Utannonseringen av Årets trädgårdskryp
• Föreläsningar om varför biologisk mångfald är så viktigt

Barn håvar efter vattenkryp i en damm under biologiska mångfaldens dag.

Extra kul de senaste åren har varit att märka att det blir allt större evenemang runt dagen. Det arrangeras heldagar eller hela veckor med evenemang om biologisk mångfald och många organisationer samarbetar tillsammans.

I år har exempelvis 
Linköping och Norrköping en veckas festival med mängder av aktiviteter
• Stockholms stad och naturföreningar samlas i Björkhagen den 21 maj
• Örebro har flera aktiviteter hela veckan
Göteborg samordnar aktiviteter i botaniska trädgården 
• Huskvarna samlar civilsamhället för att skapa en mångfaldspark
Lidingö planerat in “Myllrande liv på Lidingö – en vecka för biologisk mångfald”
Natuföreningar i Gävle en heldag med aktiviteter längs Testeboån
På Öland arrangerar ett stort antal organisationer aktiviteter för skolklasser
För att nämna några. Det är fint att tänka på vad alla dessa samarbeten och kontakter med biologisk mångfald som gemensam nämnare kan leda till. För insatser behövs! När våra styrande politiker så tydligt visar att de inte förstår allvaret i frågan är det upp till oss som har den insikten att agera.

Alla evenemang kring biologiska mångfaldens dag hittas på en karta och i en lista här.

Vill du själv göra något kring dagen?
Färdiga tipspromenader om biologisk mångfald
Spela artbingo på Biologiska mångfaldens dag
Hjälp forskare rapportera in småkryp i blåstång
Gör insatser i trädgården

Mer att läsa