Gå till innehållet

Färdiga tipspromenader om biologisk mångfald

Nattfjärilen askfliksmätare. Foto: Erik Hansson

Inför Biologiska mångfaldens dag 22 maj har vi gjort en ny tipspromenad om biologisk mångfald, som även har med enklare frågor för barn. De är fria att använda och sprida.

Se allt som händer på biologiska mångfaldens dag på en karta och i en lista

Rätt svar på frågorna hittas längre ned på sidan.

Tipspromenad #3

Ladda ner tipspromenad #3 här:

Ladda ner tipspromenad om biologisk mångfald 2024 (pdf)

Facit tipspromenad 2024: 1: X, 2: 1, 3: 1, 4: X, 5: X, 6: X, 7: 2, 8: 2, 9: 1, 10: 1
Facit barnfrågorna: 1: 1, 2: 2, 3: 1, 4: 2, 5: X, 6: 1, 7: X, 8: X, 9: 1, 10: 2

Tipspromenad #2

Ladda ner tipspromenaden från 2022 här (pdf)

Rätt svar på frågorna: 1:2, 2:1, 3:1, 4:1, 5:2, 6:1, 7:1, 8:X, 9:X, 10:2

Rätt svar på barnfrågorna: 1:1, 2:X, 3:2, 4:X, 5:X, 6:2, 7:1, 8:2, 9:1, 10:1

Tipspromenad #1

Ladda ner tipspromenaden från 2021 här (pdf)

Rätt svar på frågorna: 1:2, 2:1, 3:1, 4:1, 5:2, 6:X, 7:X, 8:1, 9:1, 10:X

Rätt svar på barnfrågorna: 1:X, 2:2, 3:2, 4:X, 5:X, 6:2, 7:1, 8:2, 9:2, 10:2

Mer att läsa