Citat om biologisk mångfald

Hökuggla som skådar människa. Foto: Erik Hansson

Idag på Biologiska mångfaldens dag presenterar Natursidan en lång rad tänkvärda eller anmärkningsvärda citat om världens natur, artrikedom och vikten av biologisk mångfald.

LÄS MER OM BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG PÅ BIOMFDAG.SE

– Som det ser ut nu kommer vi lämna över en rätt kass värld åt nästa generation. Världen kommer bli en ganska miserabel och svår plats att leva i om vi inte får stopp på många av de fastslagna försämringarna av vår planets natur och klimat. Det är ganska märkligt att folk kan göra vad som helst för sina barn förutom att lämna dem en planet att leva på.
/biologiprofessorn och humleexperten Dave Goulson 

– Förlusten av biologisk mångfald sker i det tysta och märks därför inte lika mycket som klimatförändringen. Men när vi väl lägger märke till det kan det redan vara för sent.
/chef för FN-konventionen om biologisk mångfald, Cristiana Pașca Palmer

– Det är en ödesdiger bild som IPBES presenterar, baserad på ett brett spektrum av olika kunskapsområden. Ekosystemen som vi och alla andra arter är beroende av försämras snabbare än någonsin. Vi tar bort själva grunden för vår ekonomi, försörjning, livsmedelssäkerhet, hälsa och livskvalitet över hela världen.
/ordförande för FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES), Sir Robert Watson.

– Skolbarn har inte samma förutfattade meningar som vuxna har. De har ofta väldigt bra och insiktsfulla frågor och de vill agera. ”Vi måste göra något åt det här”, säger de och jag tänker ”snälla prata med era föräldrar om detta och bli gärna nästa president”. Barn blir inte heller deprimerade eller rädda över insikten om att det är allvar. Det är vuxna som blir rädda och håglösa.
/prisbelönta biologen och klimatforskaren Camille Parmesan

– Trenderna bekräftar att den sjätte massutrotningen har allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Om vi inte ändrar vårt sätt att producera mat kommer insekter påbörja en väg mot utrotning inom några få årtionden. Den påverkan detta kommer ha på världens ekosystem är katastrofala, minst sagt.
/forskarna bakom studie som gått igenom 73 rapporter från hela världen om insekters populationsutveckling.

– Politiker på högsta nivå har framför allt ägnat sin miljömässiga uppmärksamhet åt klimatfrågan eftersom energipolitik är central för ekonomisk tillväxt. Men biologisk mångfald är lika viktig för jordens framtid.
/ordförande för FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES), Sir Robert Watson.

– Insekter är väldigt varierade och det finns flera miljoner arter. Vi kommer aldrig ha full koll på dem. Men vi vet definitivt tillräckligt för att veta att läget är kritiskt och att vi måste agera fort. Det är som det står i senaste IPBES-rapporten: det är så många saker som går åt fel håll. Eller som George Monbiot träffsäkert sa, det är som att alla lamporna blinkar rött på jordens instrumentpanel.
/professorn i bevarandebiologi Anne Sverdrup-Thygeson.

– I stort sett är tillståndet för arter och naturtyper fortsatt dåligt beroende på ett intensivt fiske och ensartat jord- och skogsbruk samt upphörd hävd av biologiskt värdefulla gräsmarker. Där tillståndet har förbättrats beror det på åtgärder.
/Naturvårdsverket 2019

– Jag har hört gräsmattor jämföras med biologiska öknar. Det är väldigt orättvist, eftersom öknar kan vara väldigt varierade platser.
/Steve Windhager, chef för Santa Barbaras botaniska trädgård