Gå till innehållet

Citat om biologisk mångfald

I samband med Biologiska mångfaldens dag presenterar Natursidan en lång rad tänkvärda eller anmärkningsvärda citat om världens natur, artrikedom och vikten av biologisk mångfald.

Läs mer om biologiska mångfaldens dag på www.biomfdag.se

– Som det ser ut nu kommer vi lämna över en rätt kass värld åt nästa generation. Världen kommer bli en ganska miserabel och svår plats att leva i om vi inte får stopp på många av de fastslagna försämringarna av vår planets natur och klimat. Det är ganska märkligt att folk kan göra vad som helst för sina barn förutom att lämna dem en planet att leva på.
/biologiprofessorn och humleexperten Dave Goulson 

– Sverige har helt tappat sin internationella ställning och även den tidigare regeringen, som var den som lämnade in de negativa kommentarerna till EU:s lagförslag om restaurering, saknade ambition om ledarskap. Den nya regeringens nedläggning av Miljödepartementet och andra tecken på bristande miljöintresse gör att Sverige håller på att halka efter ordentligt. Det är sorgligt och något alla svenskar borde känna till, så att vi tillsammans kan ställa krav på våra förtroendevalda att göra ett bättre jobb i nivå med vad miljökrisen vi står inför kräver.
/Alexandre Antonelli, forskningschef vid Kew Gardens i Storbritannien

– Det finns inget djupt mysterium kring uppkomsten av covid-19 eller någon annan modern pandemi. Det som driver klimatförändringarna och utarmningen av biologisk mångfald driver också risken för pandemier.
/Peter Daszak, som leder en arbetsgrupp av experter på biologisk mångfald och pandemier

– Förlusten av biologisk mångfald sker i det tysta och märks därför inte lika mycket som klimatförändringen. Men när vi väl lägger märke till det kan det redan vara för sent.
/chef för FN-konventionen om biologisk mångfald, Cristiana Pașca Palmer

– Det är en ödesdiger bild som IPBES presenterar, baserad på ett brett spektrum av olika kunskapsområden. Ekosystemen som vi och alla andra arter är beroende av försämras snabbare än någonsin. Vi tar bort själva grunden för vår ekonomi, försörjning, livsmedelssäkerhet, hälsa och livskvalitet över hela världen.
/ordförande för FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES), Robert Watson.

– Våra resultat tyder på att biologisk mångfald är avgörande inte bara för hälsan i våra naturliga miljöer utan också för det psykiska välbefinnandet hos de människor som lever i dessa miljöer. Det är dags att erkänna att biologisk mångfald ger fördelar för planetens och människors hälsa och måste betraktas som viktig infrastruktur i våra städer.
/Andrea Mechelli, en av författarna till en studie om psykiskt välbefinnande och natur

– Skolbarn har inte samma förutfattade meningar som vuxna har. De har ofta väldigt bra och insiktsfulla frågor och de vill agera. ”Vi måste göra något åt det här”, säger de och jag tänker ”snälla prata med era föräldrar om detta och bli gärna nästa president”. Barn blir inte heller deprimerade eller rädda över insikten om att det är allvar. Det är vuxna som blir rädda och håglösa.
/prisbelönta biologen och klimatforskaren Camille Parmesan

– Trenderna bekräftar att den sjätte massutrotningen har allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Om vi inte ändrar vårt sätt att producera mat kommer insekter påbörja en väg mot utrotning inom några få årtionden. Den påverkan detta kommer ha på världens ekosystem är katastrofala, minst sagt.
/forskare bakom studie som gått igenom 73 rapporter om insekters populationsutveckling

– Politiker på högsta nivå har framför allt ägnat sin miljömässiga uppmärksamhet åt klimatfrågan eftersom energipolitik är central för ekonomisk tillväxt. Men biologisk mångfald är lika viktig för jordens framtid.
/ordförande för FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES), Robert Watson.

– Det finns allt fler bevis för att skapandet av nya skyddade områden och en lämplig förvaltning av befintliga områden på land och i havet bidrar till att mildra klimatförändringarna genom att fånga och lagra kol.
/Josef Settele, forskare i biologisk mångfald vid UFZ.

– Insekter är väldigt varierade och det finns flera miljoner arter. Vi kommer aldrig ha full koll på dem. Men vi vet definitivt tillräckligt för att veta att läget är kritiskt och att vi måste agera fort. Det är som det står i senaste IPBES-rapporten: det är så många saker som går åt fel håll. Eller som George Monbiot träffsäkert sa, det är som att alla lamporna blinkar rött på jordens instrumentpanel.
/professorn i bevarandebiologi Anne Sverdrup-Thygeson.

– I stort sett är tillståndet för arter och naturtyper fortsatt dåligt beroende på ett intensivt fiske och ensartat jord- och skogsbruk samt upphörd hävd av biologiskt värdefulla gräsmarker. Där tillståndet har förbättrats beror det på åtgärder.
/Naturvårdsverket 2019

– Jag har hört gräsmattor jämföras med biologiska öknar. Det är väldigt orättvist, eftersom öknar kan vara väldigt varierade platser.
/Steve Windhager, chef för Santa Barbaras botaniska trädgård

Mer att läsa