Gå till innehållet

Förstörelsen av naturen leder till värre pandemier

– Det finns inget djupt mysterium kring uppkomsten av covid-19 eller någon annan modern pandemi. Det som driver klimatförändringarna och utarmningen av biologisk mångfald driver också risken för pandemier, säger Peter Daszak, som lett arbetet med att skriva rapporten åt IPBES. Foto: Sebastian Kurpiel

En ny rapport från FN:s miljöpanel (IPBES) beräknar att det finns över en halv miljon virus i naturen som fortfarande kan sprida sig till människor. I framtiden kommer utbrotten ske oftare och de kommer bli dödligare. Forskarna bakom rapporten anser att lösningen är densamma som för att minska risken för klimatkrisen och massutrotningen av arter.

Just nu lamslår covid-19 mer eller mindre världen. Men de 22 experterna bakom den nya rapporten menar att framtidens pandemier kommer bli värre och de kommer drabba oss oftare. Detta eftersom vi fortsätter förstöra och exploatera naturen med expansivt och industriellt jord- och skogsbruk som gör att vi ökar risken för att komma i kontakt med de smittsamma virusen.

Sedan spanska sjukan 1918 har världen drabbats av minst sex globala pandemier, som alla beror på mänskliga aktiviteter och takten har ökat.

– Det finns inget djupt mysterium kring uppkomsten av covid-19 eller någon annan modern pandemi. Det som driver klimatförändringarna och utarmningen av biologisk mångfald driver också risken för pandemier. Vi förändrar naturmiljöer, expanderar och intensifierar jordbruk, ohållbar handel, produktion och konsumtion. Det rubbar naturen och ökar kontakterna mellan vilda djur, boskap, smittsamma organismer och människor. Den vägen leder till pandemier, säger Peter Daszak som leder den arbetsgrupp av experter på biologisk mångfald och zoonotiska pandemier som skrivit rapporten för FN:s miljöpanel (IPBES).

Lösningar finns
Det kan låta dystert, men rapportens författare menar att det är positivt att vi vet hur vi ska undvika framtida pandemier. Då måste vi dock gå från att reagera på dem till att förebygga risken för dem innan de bryter ut.

– Vi har en allt bättre förmåga att förebygga pandemier, men så som vi nu tacklar dem förbiser vi den förmågan. Vi kör fast när vi försöker stoppa och kontrollera virusspridningen med vaccin när en epidemi blossat upp. Vi kan undkomma pandemiernas era, men då måste vi fokusera mycket mer på att förebygga dem, säger Daszak.

Att förebygga utbrott är inte bara bättre för naturen, den är också betydligt billigare. Covid-19 kan redan i juli 2020, innan situationen förvärrades i många länder, ha kostat världen 70-144 biljoner kronor. Sveriges statsbudget 2020 är på ungefär 1 biljon kronor. Experterna tror att det kommer kosta en hundradel så mycket att minimera riskerna för pandemier istället för att försöka stoppa dem när de väl brutit ut.

Följande politiska beslut anser rapporten behövs för att minska risken för pandemier:
• Skydda mer natur.
• Inför köttskatt och avgifter på köttproduktion och andra former av aktiviteter som innebär hög risk för pandemier.
• Sluta med högriskindustrier som pälsfarmer.
• Bekämpa handeln med vilda djur.
• Minska exploateringen av miljöer med hög biologisk mångfald.
• Minska kontakten mellan människor, boskap och vilda djur.
• Utse ett expertråd som kan se över högriskområden och föreslå åtgärder.
• Samarbeta bättre med urfolk. 

Källor: IPBES och HBL

Mer att läsa