Gå till innehållet

Medborgar­forskning om blåstång fortsätter

I samband med biologiska mångfaldens dag vill forskare ha in rapporter om småkryp i blåstång. Flitigaste rapportören vinner en bok.

2021 började Stockholms universitet efterfråga rapporter om blåstång från allmänheten. De berättade då att det skulle vara väldigt värdefullt att få in rapporter under flera år för att få veta mer om hur havet påverkas av klimatförändringarna och om kustens biologiska mångfald. Nu går medborgarforskningsprojektet Algforskarsommar in på sitt tredje år.

I år fortsätter det med en uppmaning om att gå en strandpromenad för att undersöka de vanligaste smådjuren som äter eller som bygger bon av tång. Via den här länken kan du få hjälp med att känna igen de små tånggråsuggorna, de schackrutiga båtsnäckorna eller nattsländans larver, som kan bygga sina hus av tångbitar och olika vattenväxter.

Stockholms universitet lanserar också en tävling under Biologiska mångfaldens dag. Den som hittar och rapporterar in flest arter den 22 maj vinner ett exemplar av den nyaste upplagan fälthandboken “Växter & djur i Östersjön“.

• I samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj arrangeras hundratals aktiviteter runt om i landet. Läs mer på biomfdag.se. Alla aktiviteter kan ses här.

Läs även

• Hjälp till att leta grodor och choklad­färgade skålsvampar
Ny handbok ska hjälpa “Östersjöns skogar”
• Hjälp forskare att undersöka alger i sommar

Källa: Stockholms universitet

Mer att läsa