Gå till innehållet

Hjälp till att leta grodor och choklad­färgade skålsvampar

SLU Artdatabanken, som arbetar med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige, vill få en bättre överblick hur det går för flera av våra arter och privatpersoner kan hjälpa till.

En av arterna de vill ha hjälp med att kartlägga är svampen bombmurkla, som kan ses nu på vårkanten – framför allt mars-maj. Det är en skålsvamp i olika nyanser av brunt som kan påminna om en chokladbaserad efterrätt, men som inte är ätlig. Den vill ha näringsrik granskog och du kan börja med att leta i områden med gamla granar, mycket mossa och gärna viss lutning.

Nu varnar Artdatabanken för att den nationellt (“sårbar”) och internationellt (“nära hotad”) rödlistade och fridlysta svampen kan ha minskat ytterligare i antal efter utbrott av granbarkborre som lett till avverkningar i områden där bombmurklan levt bidragit till att de försvunnit eller minskat i antal i åtminstone Södermanlands och Uppsala län. SLU Artdatabanken vill gärna få in rapporter till Artportalen om hur det ser ut på andra växtplatser runt om i landet.

Läs mer detaljer om hur du går till väga här.

Rapportera groddjur

Även Sveriges 13 arter groddjur (två salamandrar, tre paddor och åtta grodor) är av intresse för SLU Artdatabanken. Här består hoten av igenväxning som minskar antalet våtmarker, konkurrens mellan olika groddjursarter och så finns det en oro att chytridsjuka ska sprida sig i Sverige. Den orsakas av en svamp och kan få allvarliga konsekvenser för groddjurspopulationerna om den får fäste.

Läs mer om hur du kan hjälpa till att räkna våra groddjur.

Läs även

Lär dig känna igen Sveriges groddjur i vår guide

Mer att läsa