Gå till innehållet

Hjälp forskare att undersöka alger i sommar

Grönslick – Östersjöns gräsmatta. I sommar vill forskare ha hjälp med att studera dess färg och form. Foto: W.carter, CC0.

Stockholms universitet vill ha allmänhetens hjälp med att studera Östersjöns “gräs”, “skogar” och “barnkammare” i sommar.

Klipporna längs Östersjöns kust är oftast täckta av alger och dessa hör till Östersjöns viktigaste miljöer.

– Algbältet på klippan består ofta av grönslick och blåstång, berättar professor Lena Kautsky som forskat om alger och blåstång i femtio år. Blåstången är Östersjöns skog och grönslicken dess gräsmatta och precis som på land gömmer sig många smådjur här. Man kan säga att algbältet är havets barnkammare med viktiga funktioner för artrikedomen längs våra kuster.

I projektet algforskarsommar vill forskarna ha hjälp med att kartlägga de viktiga miljöerna i tre olika fältstudier. Alla studier är enkla att genomföra och tar max en halvtimme.

Blåstång – Östersjöns skogar. Är det höst- eller sommarblåstång? Foto: Kristian Peters, CC BY-SA 3.0

– Gemensamt för alla tre uppgifter är att de bidrar till kunskapen om havets grunda vikar och livsmiljöer – områden som fått mer och mer betydelse för arbetet med att skydda havsmiljön. Inte minst har det visat sig att dessa miljöer verkar spela större roll för att minimera effekter av klimatförändringarna än vi tidigare trott, säger Lena Kautsky.

Uppgift: Undersök smådjur som äter på eller bygger bon av tången
Klipp av en tångruska och skaka av den i ett tråg med vatten. Räkna sedan antalet tånggrässuggor, båtsnäckor och nattsländelarver, mät tångruskans storlek, ta bilder och rapportera in till forskarna via algforskarsommar@su.se. Mer info i den här artikeln.

Uppgift: Leta efter den ovanliga hösttången
Blåstången förökar sig vanligen på sommaren i Östersjön, men det finns även höstförökande blåstång och den kan kännas igen på så kallade förökningstoppar ovanför årets flytblåsor. Lär dig se skillnad på höst- och sommarblåstång i den här artikeln. Försök sedan hitta höstblåstång, fota den och skicka in till forskarna.

Uppgift: Studera grönslickens färg och form
Ju längre och ljusare trådar som grönslicken har – desto näringsfattigare är vattnet där den växer. Vid föroreningar, till exempel ett enskilt avlopp eller där det finns mycket spillning från fåglar, blir grönslicken istället mörkt grön och tofsarna blir kortare. Med hjälp av en kamera, ett ljust lock och en sax eller kniv kan du skicka in en rapport till forskarna. Läs mer här.

Källor: Östersjöcentrum

Mer att läsa