Gå till innehållet

Starkt hotad fjäril hittad i universitets­tävling i biologisk mångfald

Sedan biologiska mångfaldens dag 22 maj pågår den internationella utmaningen Biodiversity Campus Challenge mellan 18 europeiska universitet. Målet är att se så många arter som möjligt på sina campus. I Sverige deltar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och nyligen gjordes ett stort litet fynd.

Det var den lilla fjärilen almbarkvecklare som hittades på campus Ultuna. Det är en art som är knuten till gamla solbelysta almar och bara upptäckts ett fåtal gånger i Sverige tidigare. På rödlistan är fjärilen listad som starkt hotad (EN).

Fyndet var en del av utmaningen Biodiversity Campus Challenge som pågår till den 30 juni. När det här skrivs ligger Sverige på andra plats med 1142 rapporterade arter, före Wageningen University & Research från Nederländerna (1090 arter) och efter belgiska KU Leuven (1159 arter).

Tanken med utmaningen är enligt SLU dels att kartlägga vilka arter som finns på SLU:s olika universitetsområden runt om i Sverige, men också dela med sig av kunskap och väcka intresse, bland annat med hjälp av guidningar. Almbarkvecklaren hittades av Moa Pettersson, entomolog på SLU Artdatabanken och medlem av expertkommittén för fjärilar, när hon förberedde inför en sådan guidning:

– Jag passade på att gå ut ett varv med håven innan det var dags att åka hem för dagen. I södra delarna av campus Ultuna ligger sedan några år tillbaka ett stort vedupplag, en faunadepå, som består av bland annat gammal död alm. Jag såg att det svärmade några små bruna fjärilar runt stockarna och kom åt att håva en. Pulsen steg rejält när jag tittade ner i håven. I vintras hade jag gått på ett möte med Entomologiska föreningen i Uppland och då fått se två uppnålade exemplar av almbarkvecklare som en bekant hade hittat året innan. Jag började starkt misstänka att jag hade håvat in samma art, berättar hon.

Här, vid den här faunadepån hos SLU, hittades almbarkvecklaren. Läs mer om hur du kan gynna vedlevande insekter på ett enkelt sätt i den här guiden.

Stort intresse och fler intressanta fynd

Moa Pettersson berättar att de fått ett stort gensvar på utmaningen, trots att det kom ut med väldigt kort varsel. SLU i Umeå anordnade redan andra dagen nattfjärilsguidningar genom att tömma en ljusfälla och håvade dagfjärilar.

– På Ultuna i Uppsala, som jag utgår ifrån, så blev vi precis innan utmaningen drog igång klara med ett projekt som är ett samarbete med Jordbruksverket, om att ta fram en fältflora för artbestämning av växters blad och strån, så kallade vegetativa karaktärer, när det inte finns någon blomma att utgå från. Något som man sedan haft flera guidningar om på campus. Även Alnarp har haft vandringar där man har kollat in floran på området, säger Moa Pettersson.

Har det gjorts några andra intressanta fynd, förutom almbarkvecklaren?
– Den för Ultuna karaktäristiska skalbaggen vanlig dödsbud hittades häromkvällen. Den är rödlistad som starkt hotad (EN) och det var roligt med ett försommarfynd av denna art som vanligtvis brukar observeras under hösten. Även en annan Upplandsspecialare, cinnoberbagge, hittades tidigt i utmaningen på campus. När vi kikade i statistiken för några dagar sen så visade det sig också att Sverige har rapporterat in flest fåglar i utmaningen också.

Just nu ligger SLU tvåa i Europa – vad tror du om möjligheterna att komma ikapp ettan?
– Det är så pass jämnt nu att ställningen ändras nästan varje timme och jag tror SLU har en god chans att lägga i en extra växel och komma ikapp ettan, KU Leuven i Belgien.

Läs även

Allt fler festivaler om biologisk mångfald
Gynna vedlevande skalbaggar på ett enkelt sätt
Eldsjälen som kämpar för almens överlevnad

Källa: SLU Artdatabanken

Mer att läsa