Sök pengar för att ägna dig åt insekter

Styltfluga. Foto: John Hallmén

Vill du ge dig ut på en resa för att hitta en specifik insekt, åka på en exkursion med andra med samma intresse eller göra en insats för att hjälpa insekter? Det finns en hel del pengar att söka – inte minst för yngre personer.

Det är Entomologiska föreningen i Stockholm som förvaltar flera stipendiefonder och som med hjälp av dessa kan betala ut stöd till ”självständiga initiativ från insektsintresserade på alla nivåer – i synnerhet yngre”. Den sökande måste inte bo i Stockholm för att få ta del av stipendierna.

– Varje år delar vi ut hyggliga summor för entomologiska undersökningar, och överhuvudtaget avgränsade och behjärtansvärda projekt som gynnar kunskapen om insektfaunan eller hjälper oerfarna entomologer framåt, skriver Entomologiska föreningen i Stockholm.

Vill dela ut mer pengar
Rasmus Hovmöller, som är sekreterare i föreningen, berättar att om man söker pengar inom ramarna har man mycket goda chanser att få stipendier:
– Inget projekt är för stort eller för litet. Den som fick mest förra året fick 20 000, och den som fick minst fick 2 000. Förra året delade vi ut 73 000 kr i stipendier, och året innan 193 000. Det är för lite. Vi vill dela ut mer!

Om man skulle vilja söka pengar till insatser som kan gynna hotade insekter – har du några tips på vad man kan göra i sådana fall?
– Söker man pengar för att gynna hotade insekter så delar föreningen ut ett särskilt pris för att skydda storfjärilsbiotoper. Det söker man inte, men alla kan nominera andra eller sig själv till priset. Man kan också söka pengar för att köpa eller hyra utrustning för att förbättra en biotop.

Tidigare år har det bland annat delats ut pengar till en lärare som behövde köpa in material till entomologiska projekt för sin högstadieklass, reskostnader för att delta i aktiviteter, kurser och exkursioner ordnade av andra entomologiska föreningar, en amatör som vill gå vidare vill köpa in speciallitteratur om skalbaggar och en resa för att leta efter en parasitsteklar i Kittelfjäll.

Lärorik resa, trots allt
Den sistnämnda resan var Jonathan Vogel inblandad i. De var sju unga entomologer som åkte upp till Kittelfjäll i Västerbottens län för att utforska fjällets insektsfauna. Alla deltagare hade olika specialområden, men det var parasitstekeln Monolexis fuscicornis som var resans huvudsyfte. Jonathan Vogel hittade arten i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och fyndet var extra intressant eftersom arten tidigare inte var känd från Sverige eller något grannland. Enligt samlingen hade den hittats i Kittelfjäll i Västerbotten.

Resan blev artmässigt framgångsrik.
– Bland de stora ordningarna registrerade vi 3 841 individer av minst 367 olika arter inom 113 familjer, berättar Jonathan Vogel.

Expeditionen har fått mycket hjälp av specialister med att artbestämma fynden, men de hittade aldrig målarten, parasitstekeln Monolexis fuscicornis. I tidningen ”Yrfän” berättar resans deltagare att exemplaret som hittades i samlingarna på Naturhistoriska riksmuseet troligen är felmärkt och i själva verket kan ha hittats i Medelhavsområdet. Men trots det uppfattades resan det som en framgång.

– Vi lärde oss i alla fall väldigt mycket om steklar, om flugor men också om hur man planerar en insamlingsresa, allt tack vare Entomologiska föreningen, avslutar Jonathan Vogel.

Ansökan om stipendiemedel ska vara Entomologiska föreningen i Stockholm tillhanda 30 april 2020. Mer information finns på ento.se/stipendier.