Gå till innehållet

Pris till skogsräddare

SLU Artdatabankens naturvårdspris tilldelas i år två kunniga skogsbiologer; Sebastian Kirppu, "urskogens främsta beskyddare" och Johan Nitare, "fader till nyckelbiotopsinventeringen".

Varje år delar SLU Artdatabanken ut ett pris till någon som gjort “enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden”. I år går det till två personer som arbetat med att värna skogen och dess biologiska värden.

Sebastian Kirppu

Sebastian tilldelas priser för att han fått igenom konkret förändring genom sina inventeringar. Exempelvis har Värmlands största sammanhängande naturskogsområde, Havsvalladalen, skyddats som reservat tack vare honom.

Motivering:
“Sebastian Kirppu har vigt sitt liv åt att sprida kunskap om skogen och dess biologiska värden. Med ett till synes outtröttligt engagemang arbetar han för att rädda de sista skyddsvärda naturskogarna. Få har lika stor kunskap om våra skogar som han och genom en ovanligt modig rättframhet och vilja att debattera ger Sebastian naturen den röst den själv inte har. Inget forum är för litet och med stor passion gör han svåra frågor begripliga för många. Tack vare Sebastian har många skogar och de arter som lever där fått leva vidare.”

– Att tilldelas det här priset är ett erkännande för mitt engagemang för skogsekosystemet och dess biologiska mångfald. Det känns skönt att få ett sådant stöd då det innebär att jag inte behöver våndas över skitsnack om och påhopp mot mig som kommer från meningsmotståndare. Det här priset ger mig energi till att fortsätta stå upp för biologisk mångfald genom att inventera avverkningshotade skogar, granska skogsbolagens efterlevnad av lagar och certifieringsregler men också att hålla föreläsningar och kurser och på så sätt medvetandegöra fler människor om skogens ekologi. Jag tror och hoppas att ju mer kunskap människor har desto större chans att vi kan skapa förändring till det bättre. Det måste till om vi ska bevara biologisk mångfald och hjälpa klimatet och ge våra barn och barnbarn en någorlunda fin framtid, säger Sebastian Kirppu.

Johan Nitare

Det är Johan Nitare som arbetat fram metodiken ”nyckelbiotopsinventering”. Han har därmed haft stor inverkan på naturvårdsarbetet i skogslandskapet under flera decennier.

Motivering:Under mer än 30 år har Johan Nitare verkat för att kartlägga, dokumentera och sprida kunskap om biologisk mångfald i det svenska skogslandskapet. Johan har lyckats med den svåra uppgiften att på ett trovärdigt, pedagogiskt och praktiskt tillämpbart sätt förklara ekologiska forskningsresultat, så att de har kunnat komma till praktisk tillämpning på bred front inom svenskt skogsbruk. Johans Nitares insatser för naturvården i skogen har varit långt större än vad som rymts inom hans tjänst. Hans insatser för bevarande av biologisk mångfald i skogslandskapet har gett ovärderliga förutsättningar som vi nu har att förvalta.

– Jag har aldrig fått något ”pris” från naturvårdssidan, bara en ”guldkvist” från skogsbruket, så det är givetvis mycket hedrande att motta SLU Artdatabankens naturvårdspris. Annars är jag inte mycket för priser, då det bästa priset är den mångfald vi lyckas bevara och vårda för framtiden, säger Johan Nitare.

Tidigare vinnare av naturvårdspriset

Pris till vägkanternas eldsjäl
Naturvårdspris till åtgärder i odlingslandskapet
Naturvårdspris till vargmöten med dialog mellan meningsmotståndare
Spindelexperten om rädsla och spindlars roll i trädgårdar
Vinnaren av naturvårdspriset: Vi är på väg att förlora en trädart
“Enastående insats för skyddet av svensk natur” får Naturvårdspris

Källa: SLU

Mer att läsa