Gå till innehållet

Pris till vägkanternas eldsjäl

Idag på biologiska mångfaldens dag utannonserade SLU Artdatabanken att vinnaren av årets naturvårdspris är Ebba Werner, som länge kämpat för blomrikare vägkanter.

– Att tilldelas SLU Artdatabankens naturvårdspris gör mig glad och stolt personligen, men jag ser det också som ett pris till den ideella naturvården, som därmed får ett erkännande. Och inte minst lyfter priset vägkanternas betydelse för mångfalden, säger Ebba Werner i en kommentar.

Motiveringen för priset lyder:
”Ebba Werner har genom sitt arbete med att sprida kunskap om blomrika vägkanter visat att de kan bli blommande resurser för pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar och skalbaggar. Förutom arbetet med blomrika vägkanter är ett av hennes viktigaste projekt det konkreta arbetet för mångfalden på Naturskyddsföreningens 30 hektar stora gård Björkelund i Halland.”

Hennes kamp och budskap har handlat om att enskilda och kommunala vägar borde få vägkantsskötsel som tar hänsyn till och gynnar mångfalden. I dessa områden, som kan vara lika artrika som betesmarker lever 300 rödlistade djur och växtarter och det handlar om stora ytor. Enbart de svenska bilvägarna utgör 60 000 mil. Initiativet har fått stort gehör runt om i Sverige och fortsätter nu bland annat i Naturskyddsföreningens och Postkodlotteriets projekt ”Världens längsta blomsteräng”.

Läs mer om Ebba Werners insatser här: • Ny guide visar vägen för blomrika vägkanter

Källa: SLU Artdatabanken

Mer att läsa