Gå till innehållet

“Enastående insats för skyddet av svensk natur” får Naturvårdspris

Rolf Löfgren tar emot Artdatabankens naturvårdspris 2016. Foto: Mikael Wallerstedt

Rolf Löfgren tar emot Artdatabankens naturvårdspris 2016. Foto: Mikael Wallerstedt

Artdatabankens Naturvårdspris 2016 går till Rolf Löfgren, som “gjort en enastående insats för skyddet av svensk natur och skapandet av svenska nationalparker”. Han har bland annat bidragit till att en miljon hektar fjällnära skog skyddas.

Rolf Löfgren får priset för att han varit så involverad i att skydda de svenska skogarna. Under 30 år hade han huvudansvaret för Naturvårdsverkets utredningar om skogsskydd och hans insats har enligt Artdatabanken “ett stort och bestående värde både för vår och för kommande generationer” och “med sitt mycket starka naturengagemang och sin vilja att utveckla och effektivisera, sett till att genomdriva naturvårdspolitiken på ett sätt som vida överstiger vad som kan förväntas ingå i yrkesrollen”.

Det var i slutet av 1970-talet som det etablerades en plan för att skydda Sveriges skogar och Rolf Löfgren var involverad från starten. För att få gehör för sina förslag krävdes det inventeringar, utredningar, engagerat arbete och en stark vilja eftersom processen, enligt Artdatabanken, var “enormt konfliktladdad, med en kritisk skogsnäring och otillräckliga ekonomiska resurser”.

Rolfs metod för att övervinna hindren var att skapa en bred kunskapsgrund om varför skyddsbehovet fanns och att sedan ha en dialog med berörda parter där möjligheter istället för problem lyfts fram.

Rolf Löfgrens kamp har bland annat bidragit till att ca en miljon hektar fjällnära skog nu är skyddad eller snart kommer skyddas i fler än 100 naturreservat.

Källa: SLU

Mer att läsa