Gå till innehållet

Naturvårdspris till vargmöten med dialog mellan meningsmotståndare

Naturvårdspriset. Foto: ArtDatabanken

I år går ArtDatabankens Naturvårdspris till Mats och Karin Ericson. De har i 25 års tid arbetat med Vargsymposiet, en mötesplats för dialog och kunskapsinhämtning om vargen. 2018 var sista gången som symposiumet hölls.

– Det som varit slående med vargsymposiet är att människor med helt olika syn på varg och rovdjur har mötts och diskuterat. Diskussionerna har fått baseras på fakta med mindre propaganda för eller emot vargen. Det är upplyftande, menar Henrik Thurfjell, ArtDatabanken.

På Flora- och faunavårdskonferensen 2018 berättade Mats Ericson att det fanns en poäng med att arrangera mötena “vid vägs ände”, som man inte kan lämna. Deltagarna kunde därmed inte försvinna iväg ut på krogen eller någon annanstans efter mötena.
– Man ska tvingas sitta kvar och kanske prata med meningsmotståndare istället för att kasta skit på varandra i sociala medier. Det har varit lite av syftet med Vargsymposium – att politiker, forskare och en bred allmänhet kan träffas under trevliga former.

Dialog om naturlig del av svenska faunan
Genom åren har mötesplatsen skapat en dialog mellan forskare, politiker, tjänstemän, representanter för organisationer, jägare och renskötare om den svenska vargstammen. Vargen är en naturlig del av den svenska faunan och det finns ett politiskt beslut om att populationen i landet ska vara “livskraftig”. I dagsläget är den svenska vargstammen på drygt 300 individer rödlistad i kategorin sårbar (VU), fridlyst och upptagen i Art- och habitatdirektivet.

– Idag har vi en relativt stabil population, men vägen hit har varit lång och krokig. För 40 år sedan var vargen sannolikt utrotad i Sverige. Det är inte minst tack vare engagerade människor, som Mats och Karin, som vi idag har varg i Sverige, säger Ulf Gärdenfors tf chef för ArtDatabanken.

ArtDatabankens naturvårdspris 2018 delas ut av Ulf Gärdenfors, stf chef ArtDatabanken, till Karin Ericson och Mats Ericson. Foto: Mikael Wallerstedt

Dialogen som behövs mer än någonsin
Årets symposium var det 25:e, men också det sista. Naturvårdsverket har meddelat att de inte längre ger ekonomiskt stöd till Vargsymposium. Mats Ericson menar att det nu, till skillnad mot för 25 år sedan, finns andra forum där vargfrågorna kan diskuteras. Karin Ericson påpekar dock att idag har varghatet flyttat ut i sociala medier och i skogarna och att dialogen som Vargsymposium skapat egentligen behövs mer än någonsin.

– Vi är övertygade om att man måste prata med varandra och respektera varandra. Hat föder bara hat, men möten mellan människor föder möjligheter, avslutar Karin Ericson.

– Att årets naturvårdspris går till eldsjälarna bakom Vargsymposiet känns väldigt bra och jag hoppas att det också kan stimulera till fortsatt konstruktiv dialog i samhället mellan människor med olika åsikter i vargfrågan säger Ulf Gärdenfors, tf chef för ArtDatabanken.

I fjol gick priset till Kajsa Mellbrand för sitt arbete med att sprida intresse och kunskap om spindlar och 2016 gick det till Rolf Löfgren, som ”gjort en enastående insats för skyddet av svensk natur och skapandet av svenska nationalparker”.

Källa: Artportalen

Mer att läsa